Фондация „П.У.Л.С.” проведе семинар за хора от съдебната система и полицията

Екипът на Фондация „П.У.Л.С.” реализира семинар, предназначен за представители на съдебната система и на полицията

В периода 26-27 май 2016 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” проведе сензитивиращ семинар в гр. Долна баня, който бе насочен към представители на съдебната система /Съд, Прокуратура и Адвокатска колегия/, работещи на територията на област Перник и към представители на отдел „Разследване” към МВР.

Събитието се проведе по проект „Който бездейства става съучастник – заедно срещу домашното насилие”, който се изпълнява от Фондация „П.У.Л.С.” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-79/ 13.02.2015г, сключен с Министерство на правосъдието на Република България.

45

По време на семинара се обсъдиха теми, свързани с разпознаване на основни психологически механизми и нужди на целевата група от пострадали и упражняващи насилие, юридически позиции и нормативна уредба. Също така бяха представени механизми за разпознаване и правилно тълкуване на закони, регламенти, международни норми, психологически механизми и поведенческо отреагиране в проблематиката.

Водещи на събитието бяха Екатерина Велева  и Д-р Яна Кацарова от Фондация „П.У.Л.С.”. Доц. д-р Ива Пушкарова и Д-р Стоян Ставру  от Фондация за развитие на правосъдието, които са основни партньори по настоящия проект, представиха наказателно-правната защита срещу домашното насилие – квалификация на различните форми на домашното насилие, равнища на защита според интензитета на насилието, методика на изслушване на извършителя и жертвата и др. 

По време на семинара освен заложените цели, участниците успяха да поставят различни работни казуси и да споделят опит при работа със случаи на домашно насилие. Бяха споделени трудности в работата с целевата група от пострадали и честите случаи на оттегляне на жалби от съда. Добрата практика за работа в някои градове е свързана с общата работа на прокуратурата и разследващите полицаи. Участниците дадоха своето мнение относно ефекта от наказанието при извършителите на домашно насилие и нуждата от включването им в групи и психологическа подкрепа. Включени бяха и въпроси около родителското отчуждение при случаи на домашното насилие. Друга обсъдена тема бе свързана с ефективността на Закона за защита от домашно насилие и нуждата от промени на база практика.

Също така участниците изявиха желание за размяна на контакти за бъдещи общи действия по случаи.

 

Коментари

коментара