Ето защо перничани работят в София: Най-бавно се променят заплатите в Перник, за 8 години са нараснали само с 60%. Дори и Враца с по-голям растеж на възнагражденията

По икономически дейности най-високо месечно възнаграждение взимат заетите в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – средно 2125 лв. за първото тримесечие на годината. След това се нареждат работещите във сектора „Финансови и застрахователни дейности“ с 1639 лв., и заетите в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1602 лв. Най-ниски са заплатите в секторите – „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 576 лв., „Други дейности“ – 642 лв., и „Административни и спомагателни дейности“ – 712 лв.

Заплатите в София са с 67% по-високи от останалите градове на страната, показват изчисления на в. „Стандарт“ на база данни на Националния статистически институт. Средната заплата в София за месец март е 1296 лв., докато в повечето области на страната е около 750-800 лв.

Възнагражденията в столицата са много по-високи дори от следващите по големина градове. Във всички райони на страната, с изключение на София, средната заплата е под 1000 лв. Най-близки до столичните доходи имат работещите във Стара Загора – 935 лв., а на следващите места се нареждат заетите във Варна със заплати от 916 лв., и Враца с 872 лв. Така разликата между възнагражденията в София и класираният на второ място район е 38,6%, сочат данните на НСИ. За огромната разлика между доходите в столицата и останалите градове говори и това, че заплатите в София са над два пъти по-големи, от колкото във най-бедния район – Видин, където взимат средно по 638 лв. На дъното на класацията, с една позиция пред Видин, се нарежда Благоевград, където средното възнаграждение е 652 лв.

В София заплатите са не само най-високи, но и се увеличават по-бързо спрямо повечето градове на страната. Така разликата между столицата и останалите райони се задълбочава с годините. Заплатите в София за 8 години са нараснали с 82,8%. Така столицата се нарежда на седмо място сред градовете с най-бързо повишаване на възнагражденията. За последните 8 години, най-много са скочили заплатите в Търговище (87,4%), Разград (86,3%) и Русе (84,7%). Най-бавно се променят заплатите в Перник, където за 8 години те са нараснали само с 60%.

Стефан Кючуков, Стандарт нюз