Пернишката полиция се отчете

Заместник директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” старши комисар Стефан Джолев присъства на годишния отчет на областната дирекция в Перник
Докладът за работата през 2015 г. бе изнесен от директорът на ОДМВР – Перник старши комисар Валентин Бучински.
В презентацията бяха посочени резултатите от дейността на дирекцията през миналата година в сравнение с предходната. Отчетено бе увеличение на регистрираните престъпления със 197 бр. спрямо 2014 г., но и ръст в разкриваемостта с 5, 20 %, както и добрата работа на Охранителна полиция, която се нарежда на едно от челните места в страната по разкриваемост.
Валентин Бучински благодари на служителите и заяви, че ще разчита на всички, за подобряване на работата във всички направления.
Старши комисар Стефан Джолев каза, че през 2015 г. е свършена много работа и подчерта значимостта на превенцията в борбата с престъпността. Според него оценката за работата я дават гражданите и това е най-точния барометър за нивото на сигурност.
На отчет-анализа присъстваха областния управител д-р Александър Александров, зам.-кметът на Перник Йордан Павлов и окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Перник Пламен Найденов. Г-н Найденов даде добра оценка за съвместната работа и отбеляза като проблем голямото текучество на кадри и необходимостта от отделяне на специален акцент върху битовата престъпност.