На среща при Ирена Соколова: Пенсионери поискаха фестивала на хората с увреждния да бъде включен в културния календар на страната. Драгичево се оплака от къс „зелен“ светофар

Ирена Соколова проведе приемен ден с жители в Перник и Брезник

Народният представител и зам.-председател на парламентарната комисия по културата и медиите Ирена Соколова проведе приемен ден с граждани в Перник и Брезник.

14

Представители на регионалното ръководство на съюза на инвалидите потърсиха съдействие за организирането на алея на занаятите по повод предстоящия юбилеен фестивал на хората с увреждания. Вторият въпрос, който представиха представителите на съюза на инвалидите бе свързан с възможностите за включване на фестивала в културния календар на Министерството на културата.

Жители изложиха проблем отнасящ се до недостатъчното време на пешеходците за пресичане на светофара при разклона за с. Драгичево.

15

Граждани представиха лични и социални проблеми. Групата общински съветници от ПП ГЕРБ в община Ковачевци разговаряха с народния представител във връзка с законови нарушения, извършвани от общинската управа в селото. Граждани изтъкнаха проблеми, свързани с благоустройството и водоснабдяването на малките населени места. Земеделски производители и стопани изразиха притеснението си от върлуващата зараза по животните.

16

Народният представител изслуша внимателно проблемите на гражданите и оказа съдействие за запознаване на компетентните органи с представените казуси.