42 социални жилища ще подсигури Община Перник за  най-крайно нуждаещи се перничани – хора, останали  без подслон, бездомници или живеещи в изключително лоши битови условия

42 социални жилища ще подсигури Община Перник за  най-крайно нуждаещи се перничани – хора, останали  без подслон, бездомници или живеещи в изключително лоши битови условия. Това предвижда новата Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”, която беше  днес публично обсъдена в  Конферентната зала на Двореца на културата.

Необходимостта от приемането на новата наредба е във връзка с разработен проект на общината, с който тя кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж”. Целта е да се решат жилищните проблеми на най-уязвимите социално-слаби лица и семейства в Перник, но и да се работи за тяхното интегриране в обществото.

Кметът  Вяра  Церовска подчерта, че този проект е важен, защото е част от социалната политика,която провежда  общината. Тя изтъкна, че социалните жилища ще  бъдат ремонтирани, а техните наематели ще имат възможност да  работят  за личностното си развитие и връщането им към нормален живот.

При сключването на договор за ползване на социално жилище ще бъдат заложени и минимум изисквания за посещение на училище от децата в училищна възраст, включване на безработните в различни образователно-квалификационни програми, както и програми за осигуряване на заетост, лицата трябва да имат избран личен лекар и задължително да водят децата си на имунизации и прегледи.

Тези мерки са предвидени в така наречения „социален пакет” ,обясни  началникът  на отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности”  към общината Марианна Асенова. Заложените в него клаузи   са ангажимент,които ще поемат настанените в социалните жилища,съгласно конкретните им нужди.

Заместник-кметът Йордан Павлов уточни ,че  социалните жилища представляват социална услуга и е много важно да  се разграничават от реда и условията,  при които се  дават общинските жилища.

В наредбата е записано, че специална комисия ще картотекира кандидатите за социални жилища.  Наемът, който ще се заплаща за тях, ще бъде определен с решение на Общинският съвет.

Предстои наредбата да бъде внесена за обсъждане в Общинският съвет, а  след това проектното предложение на общината ще бъде подадено по ОП „Региони в растеж”.