На отчет при областния: Перник оправя транспорта и санира 37 блока. Радомир привлича инвеститори в Байкалско и прави бившето поделение логистична база. Брезник оправя пътища за своя сметка и санира 5 блока. Ковачевци с ремонт на водопроводната мрежа. Трън с три проекта, а Земен развива туризма

В качеството си на председател д- р Александър Александров откри първото за годината заседание на Областния съвет за развитие на област Перник. То се състоя в малкия салон на ОК “Двореца на културата”. На него бяха представени Годишните доклади за изпълнението на Общинските планове за развитие за 2015 г., както и инвестиционната програма на общините за 2016 г. Те бяха докладвани от кметовете на общините в областта. На срещата присъстваха и председателите на Общинските съвети,както и на СРС Подкрепа, РКС на КНСБ, Пернишка Търговско-промишлена палата и КРИБ – Перник.

155

Разгледани бяха и промените в Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Кметът на община Перник Вяра Церовска докладва за приключените проекти за общината -„Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и „Зелена и достъпна градска среда”. От програмата на пернишката община са реализирани и спортни площадки в с. Люлин и с. Г.Бучино.

Предстои проект за създаване на 4 детски и 5 спортни площадки през настоящата година. Заложено е актуализиране и утвърждаване на нова транспорта схема, както и санирането на 37 блока.

154

Основен приоритет съгласно Плана за развитие на община Радомир е определена конкурентноспособната икономика, която се състои в разработване на екологосъобразна експлоатация на торфеното находище в с. Байкалско и привличане на потенциални инвеститори.

Кметът на обшината Пламен Алексиев, съобщи още за проект за превръщане на бившето военно поделение в гр. Радомир в логистична база. Човешките ресурси са вторият приоритет за общината и като специфична цел бе отбелязана модерната образователна среда, ориентирана към потребностите на местната икономика.

152

Заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска, отбеляза, че в изпълнение на общинския план през 2014г. и 2015 г. са изградени няколко детски площадки и е направен ремонт на пътища със собствени средства. Продължават е ремонтните дейности във връзка с Националната програма за енергийна ефективност, по която ще бъдат обновени 5 блока.

156

За община Ковачевци един от реализираните проекти, по сключени договори от първия програмен период е „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ковачевци и главен водопровод с. Ракиловци”.

В община Трън са приключени 3 инфраструктурни проекта, а в община Земен приоритет е развитието на туризма.