Общински съветници от ПП ГЕРБ-Перник с приемен ден в сряда

На 27 април /сряда/ от 10 до 12 ч. представителите на политическа партия ГЕРБ в Общински съвет-Перник  Бойка Иванова и Явор Рангелов ще проведат приемен ден с граждани в Община Перник.

Явор Рангелов е секретар на Постоянна комисия „ Здравеопазване и социални дейности”.

Бойка Иванова е член  на Постоянна комисия „Образование, наука, култура и вероизповедания” и Постоянна комисия „Конфликт на интереси, етика, борба с корупцията и жалби на гражданите”.

Приемна в кметство „Изток“, ще проведат кметът на кметството Емил Костадинов и общинските съветници от ПП ГЕРБ-Перник  Любен Лазаров и Румен Станишев.

Любен Лазаров е председател на  Постоянна комисия „Общинска собственост, концесии, приватизация и следприватизационен контрол”  и член на Постоянна комисия „Екология, земеделие и гори”.

Румен Станишев е зам.-председател на Постоянна комисия „ Децата, младежта, спорта и туризма” и е в състава на Постоянна комисия „Устройство на територията и инженерна инфраструктура”.

Сигнали, мнения, становища и въпроси могат да бъдат подавани и по електронен път на имейл едрес [email protected], както и на адрес: гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски” N1, адресирано до представителите на ПП ГЕРБ в ОбС-Перник.