Кой е най-добрият и вдъхновяващ учител в Перник?

Търсят се… вдъхновяващите пернишки учители за 2016 г.

За четвърта поредна година по инициатива на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник стартира традиционният конкурс „Учителят, който ме вдъхновява”.

Каним всички ученици от основните и средните училища на община Перник да номинират своите любими учители (и мотивират своите номинации), чрез специално създадената за това интернет платформа:

https://docs.google.com/forms/d/1y-c3IGSFLOPdCFzLwLKRqtgdStKZRNRijj1Heqq5T3o/viewfor

Конкурсът „Учителят, който ме вдъхновява” си поставя за цел да открои различните учители, търсещи алтернативни методи за преподаване, търсещи баланса между традиционните и новите методи на преподаване, намиращи златната среда на запазване на интереса на своите ученици.

Една от целите на конкурса е позитивиране образа на учителя и неговата значима роля във възпитанието и формирането на младите хора като личности. Провеждането на този конкурс дава възможност гласът на учениците да бъде чут – кои часове посещават с интерес, кои са учителите, които ги вдъхновяват да търсят нови знания.

С всяка изминала година, конкурсът придобива все по-голяма популярност. През 2013 г. бяха номинирани около 40 учители, през 2014 г. номинации получиха 85 учители, а през 2015 г. бяха получени над 100 писма и номинирани 84 учители.

По традиция и тази година, учителят с най-много номинации ще получи наградата „Вдъхновяващ учител на 2016 г.”, а на лотариен принцип в деня на награждаването един от гласувалите ученици ще получи предметна награда (таблет)

Търсим съвременните будители на нашето общество. Ето защо питаме самите ученици в кои часове влизат с интерес, кои са интересните за тях учители.

Условия за участие:

1. Право да номинират имат само ученици от пернишките основни и средни училища.

2. Всеки ученик може да номинира не повече от 3 преподаватели. Задължително посочва име, училище и предмет, по който преподава учителят/е.

3. В специално създадена интернет платформа в сайта на КСМП учениците отговарят на следните въпроси:

– Как според теб трябва да изглежда един вдъхновяващ учител?

– Мотивация за номиниране на учителят/те.

4. Краен срок за подаване на номинации – 24 май 2016 г.

* В конкурса могат да участват само ученици.

Инициативата се осъществява със съдействието на Община Перник и е част от Общинския годишен план за младежта 2016, разработен от Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Перник.

Коментари

коментара