Започват взривове в Брезник заради добива на злато

До два дни започват взривове в Брезник заради добива на злато. Взривовете са насрочени за 22.04.2016 в часовия диапазон от 12:00 да 16:00ч.

В Общината е постъпило уведомително писмо от „ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС – ГТМ” ЕООД гр. София за извършване на технологично взривяване, с цел опитно – промишлени изследвания за определяне на относителните деформации при динамично натоварване и разтоварване на средата породени от взривни работи на територията на находище „Милин камък”.

Фирма „Трейс Рисорсиз“  получи разрешение за собив на злато и сребро в нагодището „Мирин Камък“ за срок от 20 години.

Проучванията оценяват залежите край Брезник на около 14 тона злато и на около 60 тона сребро. Плановете на компанията са добитата руда да бъде обогатявана, а ценните метали от нея да бъдат извличани чрез гравитационен и флотационен метод. За това се предвижда изграждането на минно-обогатителен комплекс. Ще бъде направено и депо за хумусни материали и инсталация за преработка на рудата. След приключване на експлоатацията на терена, „Трейс рисорсиз“ обещават засегнатите площи да бъдат рекултивирани в срок от две години.

Природозащитната организация „За чисто Граово“ води дела срещу добива на злато, но в края на 2014 г. Върховният административен съд отхвърли жалбата им. Съдът реши, че няма риск за околната среда.

От „Трейс рисорсиз“ обещаха технологията за добив на благородните метали да бъде щадяща, а взривовете да не се усещат от населението. Няма да има промяна в качеството на въздуха, нито ще има намаляване на водоснабдяването на града, обеща още концесионерът.

Коментари

коментара