Опасна болест напада животните, Областният управител на Перник предприе мерки. Вижте ги!

Областният управител д-р Александър Александров свика заседание на епизоотичната комисия по искане на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит в с. Воден и с. Черногорово, намиращи се в община Димитровград, област Хасково.

На заседанието присъстваха представители на службите и звената, имащи отношение към появата, разпространението, предотвратяването и лечението на зарази и епидемии.

„Свикването на днешното заседание цели да бъдат обсъдени и въведени извънредни мерки за недопускане появата и разпространението на болестта на територията на нашата област„ отбеляза д-р Александров.

Въведени са забрани за движението на едри преживни животни и провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на областта.

Организирано е извършването на клинични прегледи два пъти седмично на животни от рисковия вид, както и свикването на общински епизоотични комисии, които ще трябва да разпространят важна информация за болестта сред населението.

На сайта на Областна администрация са публикувани предприетите мерки за недопускане появата и разпространението на болестта заразен нодуларен дерматит на територията на област Перник.

МЕРКИ

Важни мерки за предпазване от страна на фермерите:

  1. Стриктно спазване на наложените ветеринарномедицински мерки и съдействие на ветеринарномедицински власти.
  2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на животните! Всяко движение следва да бъде извършвано след преглед от ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
  3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци или на транспортни средства за животни, които не са почистени, дезинфекцирани и обляти с репеленти.
  4. Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини.
  5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти.
  6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратяване навлизането на насекоми.
  7. Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за заболяването!