Закриват автобусни линии в пернишко, вижте кои!

Проведе се редовно заседание на Областната комисия по транспорт.

На председателстваното от областния управител д-р Александър Александров заседание, присъстваха представители на общините, Изпълнителна агенция ”Железопътна администрация”, Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”, Областно пътно управление, Браншови организации и др.

По предварително обявен дневен ред бяха обсъдени промени,  предложени от общините Перник, Радомир и Земен. В хода на заседанието комисията гласува закриването на автобусни линии, които не се изпълняват, но фигурират в Oбластната транспортна схема, утвърдена през 2011г.

Всички взети решения на комисията ще бъдат отразени в актуализацията на Областната транспортна схема. Утвърдената от областния управител, транспортна схема ще бъде публикувана на сайта на Областна администрация Перник.

По постъпилите предложения бяха взети решения, както следва:

 • За Междуселищна автобусна линия Перник – Мали Дрен – курсът на 7.45ч. от Перник да бъде променен на 7.55ч .
 • За Междуобщинска автобусна линия АГ Перник – АГ Брезник –
  • курсът на 7.30 от Брезник да не се изпълнява поради дублиране с автобусна линия за Трън.
  • Курсът на 19.00 часа от Перник да влиза в Расник в работни дни
  • Курсът на 8.20 от Перник да се промени на 10.50
  • Курсът от Брезник на 16.00 да се промени на 15.30ч
 • За Междуселищна автобусна линия Перник –Ковачевци се реши:
  • от сезонните курсове да се изпълнява само този на 18.00 ч., а курсовете на 10.30ч. и 20.00ч. да бъдат отменени, поради липса на пътници.
  • Курса на 9.00ч. в събота и неделя да отпадне;

Единодушно бе взето Решиние да бъдат закрити междуселищните  автобусни линии  АГ Перник –Ковачевци – Елов дол –Земен и АГ Перник – с.Извор, които не се изпълняват от години.

Коментари

коментара