Съдът отмени по-високата такса смет за перничани, наложена от местните съветници

Административният съд в Перник отмени решение на местния Общински съвет, утвърдило по-висока такса смет за перничани. Произнасянето на магистратите е по дело, образувано след жалба на граждани и юридически лица против решение на съветниците, с което е приета и одобрена План-сметката за 2016 година за дейностите по чистотата в общината и е определен размерът на таксата за смет. Тъй като същото решение беше преповторено и на следващо заседание, съдът ги отменя и двете.

Административният акт е отменен поради приемането му в нарушение на изискванията за форма, при съществено нарушение на административно-производствените правила и при противоречие с материалноправните разпоредби, обясниха от съда.

Последвалото го решение е квалифицирано от магистратите като немотивирано и неотговарящо на изискванията за форма.

Решението на Административен съд – Перник не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Източник: standartnews.com