Заради голям интерес удължават програмата за младежка заетост

Удължава се срока за включване в схема „Младежка заетост” по проект „Нова възможност за младежка заетост”. Това стана ясно на проведено редовно заседание на Комисията по заетост, председателствано от областния управител д-р Александър Александров.

„Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления – стажуване и обучение по време на работа. Желаещите работодатели могат да подадат своите документи до 30 юни 2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Поради големия интерес към схемата Комитета за наблюдение на програмата е взел решение бюджетът й да бъде увеличен с 5 млн. лева.

Друга точка от дневния ред за срещата бе представянето на отчет на Дирекция „Регионална служба по заетостта” София за Пернишка област, за изминалото тримесечие. Директорът на Дирекция „Бюро по труда” Перник Росен Симеонов докладва, че от началото на годината дейността на дирекцията е фокусирана върху активизиране на срещите с работодателите, популяризиране на възможностите за запазване на заетостта в предприятията. Друга основна цел е откриване и завладяване на нови пазарни ниши за увеличаване трудовата заетост на регистрираните търсещи работа лица с цел намаляване ръста на безработицата.

Към 31.03.2016 г. броят на регистрираните безработни в област Перник е 5059 души, а равнището на безработица – 9,88%. В сравнение със същия период на миналата 2015 година броят на безработните е намалял с 1089 души, а равнището на безработица с 2,69 пункта. Според анализът за входящ и изходящ поток, това се дължи на малкия входящ поток и увеличение на започналите работа лица, както на първичния пазар, така и по програми и мерки за заетост.

 

 

Коментари

коментара