ББ-кубове с негодни препарати и склад за опасни пестициди се рушат на пернишка територия

Три от ББ-кубовете в земенското село Елов дол са в лошо състояние. Външната обвивка е нарушена, не се вижда номерацията на контейнерите и жълтия надпис за опасност. В бетоновите контейнери се съхраняват негодни за употреба препарати и за растителна защита. В лошо състояние, с нарушена цялост на външни и вътрешни стени и покрив, със счупени прозорци е и склад за пестициди с изтекъл срок на годност в брезнишкото село Бегуновци.

Това е установено при продължаващата проверка на съоръженията, извършвана от РИОСВ съвместно с други компетентни органи. Инспекциите на ББ кубовете и складовете се извършват по разпореждане на МОСВ по предварително изготвен график.

През месец март са проверени 83 ББ кубове и три склада на територията на областите Перник и Кюстендил. Повечето от ББ кубовете са в добро състояние, като при част от контейнерите е констатирана липсваща хидроизолация на капаците.

На кметовете са дадени предписания и са определени срокове за изпълнение. Що се отнася до склада в Бегуновци, на председателя на местната земеделска кооперация е разпоредено да предаде негодните за употреба пестициди на лица притежаващи разрешение за извършване на дейности с опасни отпадъци.

Източник: БНР