Бившият областен управител на Перник Иво Петров ще управлява боклука на шест общини

Бившият областен управител на Перник Иво Петров е новият шеф на сметището, което ще събира боклука на шест общини. Модерното депо беше открито през октомври, миналата година.

Регионалното депо събира и преработва боклука на шест общини в пернишко: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и Трън. В състава на 6 -те общини се включват 170 населени места.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

За довършването на новото депо обаче се наложи общината да изтегли безлихвен кредит от 2 731 286 лв., който трябваше да бъде погасен до края на 2015 г. Това не се случи заради тежкото финансово състояние на община Перник. Именно за това финансовият министър Владислав Горанов поиска от кмета на Перник разсрочване на дълга по график, като се предвижда крадитът да бъде погасен до 2021г. Предложението предстои да баде гласувано от общинските съветници на Перник на редовната сесия във вторник,12 април.