Кметът на Перник Вяра Церовска иска да прави висше училище по медицина в Профилакториума

Специализирано висше училище по обществено здраве за обучение на медицински сестри, акушерки и кинезитерапевти ще бъде създадено в Перник. Идеята е на кмета Вяра Церовска и ще бъде представена за одобрение от общинските съветници на предстояща през април сесия.

За нуждите на висшето училище ще бъде изграден самостоятелен учебен корпус на територията на общинската болница за продължително лечение и рехабилитация „Профилакториум“, чиято сграда от години не се използва пълноценно, а областната в МБАЛ „Рахила Ангелова“ ще бъде предвидена база за практическо обучение и клинична практика на студентите.

Създаването на училището е разчетено на три етапа за времето от 2016 до 2018 г. През есента ще има изнесено обучение в Перник на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София. Планирани са 100 студенти, от които 60 с държавна поръчка и 40 с платено обучение. Вторият етап се отнася до 2017 г. и предвижда откриване в града на филиал на Факултета, а третият през 2018 г. – създаване на Висше специализирано училище по обществено здраве.

Един от водещите мотиви за създаването на учебното заведение е кадровият дефицит на медицински сестри както за пернишки регион, така за цялата страна.

Източник:  standartnews.com