Директорката на 13-то ОУ в Перник Антоанета Славчева против системата: Ученето на две смени докарва децата до стрес

Ученето на две смени докарва учениците до стрес

Ученето на две смени докарва учениците до стрес.  Смяната на дневния режим  нарушава динамичния стереотип, който си изграждат децата, което малко или много е стресиращо. Това каза   директорът на XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Антоанета Славчева. Освен това  двусменното обучение затруднява заниманията по интереси и спорт, които много ученици посещават и които са важни за тяхното личностно развитие.

”Аз лично съм щастлива, че сме едно от малкото училища които осигуряват едносменен режим на обучение. Това е възможно, благодарение на двете сгради, в които се помещава най-старото пернишко училище. В сградата в Мошино се обучават само деца от началния курс, което осигурява особено спокойствие и уют и ефективност на учебния процес. Повечето учебни помещения, които имаме, както в сградата в Мошино, така и в тази в Изток ( бившето IV училище) благоприятстват възможността  за оформяне на полуинтернатни групи и занимални за всички класове. По-голямото пространство ни позволи да оформим  модерни стаи за отдих, два спортни салона, фитнес зала, актова зала, компютърни кабинети, библиотеки. Всичкото това дава много добри условия за провеждане както на ефективен учебен процес, така и за занимания по интереси”, каза още Славчева.

На въпроса за сроковете за записване на ученици и необходимите документи директорът отговори, че те са стандартните, по държавни изисквания. За подаването  на документи  срокът е до 31.05.2016г. Документите са заявление по образец, заявление за включване в целодневна организация на учебния процес;  удостоверение за завършен подготвителна група – оригинал или декларация от родителите, чието дете не е посещавало подготвителна група  и копие от акта за раждане. Важно уточнение е, че записването на ученици в първи клас – срок от 01.06.2016г. до 27.06.2016г. След тази дата се записват ученици само при наличие на свободни места.