Съветниците на ГЕРБ с приемна за граждани всяка сряда, искат намаляване на таксата за детските градини

Общинските съветници от ПП ГЕРБ-Перник с приемна за граждани

Групата общински съветници от политическа партия ГЕРБ-Перник ще провежда приемни дни за граждани всяка сряда  между 10  и 12 ч. Приемните ще се състоят в сградата на община Перник и в кметство “Изток”.

Сигнали, мнения, становища и въпроси могат да бъдат  подавани и по електронен път на имейл едрес[email protected],  както и на адрес: гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски” N1.

 

Общинските съветници от  ПП ГЕРБ-Перник внесоха предложение за установяване на еднокомпонентна такса в целодневните детски градини впостоянната комисия „Бюджет, финанси и европроекти” към Общински съвет-Перник. Предложението бе обсъдено и подкрепено от членовете на комисията, като  беше взето решение в  едноседмичен срок отдел „Образоване“ към Община Перник да изготви анализ затова каква трябва да бъде цената на еднокомпонентната  такса.

„Еднокомпонентаната такса неминуемо ще доведе до намаляване на таксите в детските градини и същевременно ще стимулирапосещаемостта“, заяви председателят на групата съветници от ПП ГЕРБ –Перник Румяна Гьорева.

Комисията ще гласува решението за еднокомпонентана такса в целодневните детски градини на следващото си заседание, което ще се проведе преди сесията на Общински съвет-Перник.

На заседанието бяха обсъдени и промените в общинските такси за ползване на пазари, тържища, панаири, улични платна и терени с други предназначения.