Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 04 – 08 април 2016 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Община Брезник
На 04.04.2016 г. /09:00 – 10:30 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 04.04.2016 г. /11:30 – 12:00 ч/ БРЕЗНИК БЪРДО ХИЖА, 68; ВАРОШ МАГАЗИН, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41A, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; НЕСТОР ПЕТРОВ 10; ВЕЛКОВЦИ, ОБЩ. БРЕЗНИК; с. ВЕЛКОВЦИ УПИ ІV-105, КВ.40; ЯРДЖИЛОВЦИ; БРАТЯ ЧАКРИНИ 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 4, 6, 9; ИЗВЪН ПЛАНА 2, 3, 4; ИСКЪР 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; МОГИЛКА 2, 3; МУСАЛА 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; ОРНИЧЕ 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; ОСОГОВО 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; ПАРТИЗАН 67; РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; СЛАВЧО ДЯКОВ 28, 6; ЧЕРНА ГОРА 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9
На 04.04.2016 г. /09:30 – 12:00 ч/ ВЕЛКОВЦИ, ОБЩ. БРЕЗНИК с. ВЕЛКОВЦИ УПИ ІV-105, КВ.40; ЯРДЖИЛОВЦИ; БРАТЯ ЧАКРИНИ 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 4, 6, 9; ИЗВЪН ПЛАНА 2, 3, 4; ИСКЪР 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; МОГИЛКА 2, 3; МУСАЛА 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; ОРНИЧЕ 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; ОСОГОВО 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; ПАРТИЗАН 67; РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; СЛАВЧО ДЯКОВ 28, 6; ЧЕРНА ГОРА 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9
На 04.04.2016 г. /09:30 – 10:00 ч/ БРЕЗНИК БЪРДО ХИЖА, 68; ВАРОШ МАГАЗИН, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41A, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; НЕСТОР ПЕТРОВ 10; ВЕЛКОВЦИ, ОБЩ. БРЕЗНИК; с. ВЕЛКОВЦИ УПИ ІV-105, КВ.40; ЯРДЖИЛОВЦИ; БРАТЯ ЧАКРИНИ 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 4, 6, 9; ИЗВЪН ПЛАНА 2, 3, 4; ИСКЪР 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; МОГИЛКА 2, 3; МУСАЛА 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; ОРНИЧЕ 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; ОСОГОВО 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; ПАРТИЗАН 67; РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; СЛАВЧО ДЯКОВ 28, 6; ЧЕРНА ГОРА 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9
На 04.04.2016 г. /13:50 – 14:00 ч/ БАБИЦА с. БАБИЦА; БРЕЗНИК; АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ ИЗХОД ЗА ТРЪН; АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 32; АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ 101, 103, 105, 108, 109, 75; ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 8; ГЕОРГИ ИВ БУНДЖУЛОВ 5, 73, 75, ; ГЛЕДАН 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ГОЗДОВСКА 1, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 4, 6, 10, 13, 2; ГРЕБЕН 1, 2, 4; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 64, 66, 68, 70; ЕРЕТИН ЗАБЕЛ ИВАН ТИМОФЕЕВ 11, 2; ИЗГРЕВ ПАВИЛИОН, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 5, 7, 9; КЛИСУРА 14; КОМСОМОЛЕЦ 10, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 6, 8; КРИВИКОЛНИК 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; ЛОГАТОР 10, 14, 20, 4, №6, 2; НЕСТОР ПЕТРОВ 1; ОКТОМВРИ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А; ПЕТРОВ КАМЪК 4, 8, 9, ; СЛАВЕЙ 15; ТРЪН 3, 6; ШИПКА 1
На 04.04.2016 г. /13:15 – 14:00 ч/ БАБИЦА с. БАБИЦА; БРЕЗНИК; АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ ИЗХОД ЗА ТРЪН; АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 32; АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ 101, 103, 105, 108, 109, 75; ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 8; ГЕОРГИ ИВ БУНДЖУЛОВ 5, 73, 75, ; ГЛЕДАН 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ГОЗДОВСКА 1, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 4, 6, 10, 13, 2; ГРЕБЕН 1, 2, 4; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 64, 66, 68, 70; ЕРЕТИН ЗАБЕЛ ИВАН ТИМОФЕЕВ 11, 2; ИЗГРЕВ ПАВИЛИОН, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 5, 7, 9; КЛИСУРА 14; КОМСОМОЛЕЦ 10, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 6, 8; КРИВИКОЛНИК 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; ЛОГАТОР 10, 14, 20, 4, №6, 2; НЕСТОР ПЕТРОВ 1; ОКТОМВРИ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А; ПЕТРОВ КАМЪК 4, 8, 9, ; СЛАВЕЙ 15; ТРЪН 3, 6; ШИПКА 1
На 04.04.2016 г. /13:15 – 13:30 ч/ БАБИЦА с. БАБИЦА; БРЕЗНИК; АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ ИЗХОД ЗА ТРЪН; АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 32; АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ 101, 103, 105, 108, 109, 75; ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 8; ГЕОРГИ ИВ БУНДЖУЛОВ 5, 73, 75, ; ГЛЕДАН 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ГОЗДОВСКА 1, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 4, 6, 10, 13, 2; ГРЕБЕН 1, 2, 4; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 64, 66, 68, 70; ЕРЕТИН ЗАБЕЛ ИВАН ТИМОФЕЕВ 11, 2; ИЗГРЕВ ПАВИЛИОН, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 5, 7, 9; КЛИСУРА 14; КОМСОМОЛЕЦ 10, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 6, 8; КРИВИКОЛНИК 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; ЛОГАТОР 10, 14, 20, 4, №6, 2; НЕСТОР ПЕТРОВ 1; ОКТОМВРИ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А; ПЕТРОВ КАМЪК 4, 8, 9, ; СЛАВЕЙ 15; ТРЪН 3, 6; ШИПКА 1
На 04.04.2016 г. /09:00 – 16:30 ч/ Мах. на с. Парамун от МТП“Парамунска чука“
На 04.04.2016 г. /15:30 – 16:30 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 05.04.2016 г. /09:00 – 16:30 ч/ мах.Йовичина на с. Филиповци
На 05.04.2016 г. /09:00 – 10:30 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 05.04.2016 г. /15:00 – 16:30 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 06.04.2016 г. /09:00 – 10:15 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 06.04.2016 г. /15:30 – 16:30 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 07.04.2016 г. /09:00 – 10:00 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 07.04.2016 г. /09:00 – 16:30 ч/ КОНСКА IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6
На 07.04.2016 г. /15:30 – 16:30 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 08.04.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ БРЕЗНИК АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 45; ВЕЛИН ВАКЛИНОВ 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25; ГРЕБЕН 26, 28, 30; ИГЛИКА 28, 30, 30А, 32, 34; ЛЮБАШ 10, 12, 4, 6, 7, 8; НЕДЕЛКО САВОВ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 17А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; НЕКРИТ КУЗМАНОВ 1, 3; СТРОИТЕЛ 1, 11, 11А, 13, 15, 3, 5, 7; ЯРОВЕЦ 10, 12, 4, 6, 8
На 08.04.2016 г. /15:30 – 16:30 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8
На 08.04.2016 г. /09:00 – 16:30 ч/ КОНСКА IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6
На 08.04.2016 г. /09:00 – 10:00 ч/ ВИДРИЦА ВИДРИЦА ПАРЦЕЛ VІІ-94В, КВ.17; ВРАБЧА; УПИ VІІ-62, 61, КВ.12; ГЪРЛО; общ.БРЕЗНИК; ЕЗДИМИРЦИ; УПИ ІІІ-179, КВ.32; КОНСКА; IV-310, 311 УПИ ІІІ-202, КВ.6; ПАРАМУН; УПИ-V, кв.15; ТРЪН; 9ТИ СЕПТЕМВРИ 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18, 20; ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЗАХАРИ ИВАНОВ 1, 10, 14, 8

Община Ковачевци
На 04.04.2016 г. /10:15 – 10:20 ч/ с. Лобош, с. Ракиловци, с. Ковачевци, с. Радибош, с. Косача, с. Сирищник, с. Светля, с. Елов дол, с. Чепино, с. Габров дол, с. Падине, с. Мурено, с. Горна Врабча, с. Долна Врабча, с. Смиров дол, с. Калотинци
На 04.04.2016 г. /11:10 – 11:15 ч/ с. Лобош, с. Ракиловци, с. Ковачевци, с. Радибош, с. Косача, с. Сирищник, с. Светля, с. Елов дол, с. Чепино, с. Габров дол, с. Падине, с. Мурено, с. Горна Врабча, с. Долна Врабча, с. Смиров дол, с. Калотинци
На 04.04.2016 г. /10:15 – 11:15 ч/ с. Горна Врабча, с. Долна Врабча, с. Смиров дол, с. Калотинци общ.Земен

Община Перник
На 04.04.2016 г. /12:00 – 12:15 ч/ Перник АСЕН ЗЛАТАРОВ 6; БЕНКОВСКА 1, 10, 2, 4, 1, 10, 10, 12; Васил ЛЕВСКИ 10, 12, 15, 6, 8, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, ТОТО ПУНКТ, 15, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 ПАЗАРА, 9ПАЗАРА; КРАКРА ПЕРНИШКИ МИНЬОР 1, 1, 1, 9 НА ПАЗАРА; ОТЕЦ ПАИСИЙ 10,, 23, ДВОРА НА 1-ВО У-ЩЕ, КАФЕ, НА ПАЗАРА, ОП ПАЗАРИ, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, С/У БАР „РИО“, 10, 25, 25, 25А, 29, 8, 8; ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 2, 20, 4, 6, 6 ГАРАЖ 4, ДО СПИРКА, ОБ.-5, СПОРТНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕН, 2, 2 Б, 2, 20, 4, 6, 6, 7; РАКОВСКА ПОД МОСТА, 1; РАКОВСКИ НА ПАЗАРА, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, Перник-ПАЗАРА, ПОД МОСТА, 1, 37
На 04.04.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ Перник ИЗТОК РАШО ДИМИТРОВ 78, 80, 78, 82, 84, 86
На 04.04.2016 г. /09:15 – 09:30 ч/ Перник АСЕН ЗЛАТАРОВ 6; БЕНКОВСКА 1, 10, 2, 4, 1, 10, 10, 12, 11, 24, 26, 11, 11, 16, 18, 20, 7, 9; Васил ЛЕВСКИ 10, 12, 15, 6, 8, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, ТОТО ПУНКТ, 15, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 ПАЗАРА, 9ПАЗАРА; Васил СТОИН 4, 6, 11, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9; КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 15, 10, 10, 12, 15, 17, 17, 19, 19, 4, 4А, 1, 3, 3, 4А, 7, 9; КРАКРА 15, 16, 25, 15, 15, 16, 25, 25, 31, 47, 49, 57, 33, 33, 39, 41, 43, 45, 57, 57; КРАКРА ПЕРНИШКИ МИНЬОР 1, 1, 1, 9 НА ПАЗАРА; НАЙЧО ЦАНОВ 22, 17, 20, 21, 26, 26 ГАРАЖ 3, 36, 9, 1 26, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 2 26, 25, 26, 3 26, 30, 4 26, 45 МАГАЗИН, 5, 5 26, 6, 6 26, 7, 9, Г-Ж; ОТЕЦ ПАИСИЙ 10,, 23, ДВОРА НА 1-ВО У-ЩЕ, КАФЕ, НА ПАЗАРА, ОП ПАЗАРИ, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, С/У БАР „РИО“, 10, 25, 25, 25А, 29, 8, 8; ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 2, 20, 4, 6, 6 ГАРАЖ 4, ДО СПИРКА, ОБ.-5, СПОРТНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕН, 2, 2 Б, 2, 20, 4, 6, 6, 7; РАЙКО ДАСКАЛОВ 4, 5, ПАВИЛИОН, 1, 1, 3, 4, 6, 8; РАКОВСКА ПОД МОСТА, 1; РАКОВСКИ НА ПАЗАРА, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, Перник-ПАЗАРА, ПОД МОСТА, 1, 37; РЕНО 2, 3, 1, 3, 4, 4, 3; ТЪРГОВСКА 12, 14, 1, 12, 14, 14, 34, 13, 22, 25, 30, 33, 11, 13, 13, 14, 22, 22, 25, 27, 27, 29, 30, 30 30, 30, 31, 32; ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 1, 1, 10, 5, 8
На 04.04.2016 г. /09:30 – 12:00 ч/ Перник АСЕН ЗЛАТАРОВ 6; БЕНКОВСКА 1, 10, 2, 4, 1, 10, 10, 12; Васил ЛЕВСКИ 10, 12, 15, 6, 8, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, ТОТО ПУНКТ, 15, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 ПАЗАРА, 9ПАЗАРА; КРАКРА ПЕРНИШКИ МИНЬОР 1, 1, 1, 9 НА ПАЗАРА; ОТЕЦ ПАИСИЙ 10,,23, ДВОРА НА 1-ВО У-ЩЕ, КАФЕ, НА ПАЗАРА, ОП ПАЗАРИ, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, С/У БАР „РИО“, 10, 25, 25, 25А, 29, 8, 8; ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 2, 20, 4, 6, 6 ГАРАЖ 4, ДО СПИРКА, ОБ.-5, СПОРТНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕН, 2, 2 Б, 2, 20, 4, 6, 6, 7; РАКОВСКА ПОД МОСТА, 1; РАКОВСКИ НА ПАЗАРА, ПАВИЛИОН, ПАЗАРА, Перник-ПАЗАРА, ПОД МОСТА, 1, 37
На 05.04.2016 г. 09:30 – 09:45 ЦАР КАЛОЯН 14 ДАСКАЛОВО; ВТОРА; ДРАГИЧЕВО; XXІІІ-1118 КВ.39 ВЪЗРАЖДАНЕ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9; КРАКРА .1, .30, 26, 28, 30, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 49, 49, 51, 53, 101, 110, 3, 4, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 75, 77, 79, 81, 83; МАГИСТРАЛА АВТОКЪЩА, ГЛ.ПЪТ Е79, ГЛ.ПЪТ Е79, 1; МАРИЯ ЛУИЗА 2, 3, 8; ПИРИН 51, 53, 53А; ПЪРВА 6; РАЙНА КНЯГИНЯ .10, .9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 29, 31, 39; РИЛА 1, 3, 7; РУДАРСКА 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 51, 6, 7, 8, 9, АВТОСЕРВИЗ, МАГИСТ.Е-79 АВТОБОРСА“ВИКИ“, ПАВИЛИОН, ; СТАРА ПЛАНИНА 1, 2, 3, 5, 5; СТЕФАН КАРАДЖА 1А, 2, 3; СТРУМА 1, 13, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 9; ТИНТЯВА 1, 2, 3, 5, 6, 9; ХРИСТО БОТЕВ 1, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8; ЦАР СИМЕОН 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 7, 8, 9; ЯВОР 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ЯНТРА 4; КЛАДНИЦА; ШИПКА 3; КРАЛЕВ ДОЛ; ГОЛО БЪРДО 1; МЪРЧАЕВО; МЪРЧАЕВО ПИ 52 ЦАР СИМЕОН I/КОСТ.ТЕМЕЛКОВ/ 156; Перник; БОРОВЕЦ 1, 17, 22; ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1, 30, 54, 55, 61А, 83, 87, 89, НАЧАЛОТО, .75, 20, 22, 24, 24, 24А, 26, 26А, 28, 32, 34, 36, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 65, 67, 71, 71, 71А, 73, 75; ВЛАДИМИР КОМАРОВ 3, 4, 5, 7; ВОЛГА 23, 28, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; ВЪЗХОД 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; ГРАМАГЕ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 45, 67; ДИМИТЪР блАГОЕВ 125, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 177, 179, 181, 183, ; ДОБРИ МИЛАНОВ 40; ДУНАВ 10, 11, 13, 14, 15, 17, 4, 6, 9, 16, 3; ДЪБРАВА 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 41; ЕВГЕНИИ АЧАНОВ 1, 11, 12, 13, 17, 2; ЙОРДАН ЛЮТИБРОДСКИ 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 70, 70А, 60, 61, 79; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 12, 16, 18, 20, 3, 5, 8; КОСТЕНЕЦ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22; КРАЛЕВСКИ ПЪТ ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА 46, 49, 51А, 55, 48; МОМИН ПРОХОД 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20 А, 21, 22, 23, 27, 29, 3, 31, 31А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 2; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 1, 2, 3, 4; РИЛСКИ ЕЗЕРА 13, 23, 23; СТРИМОН 2; ТАНЧОВИЦА 10, 2, 3, 4, 42, 5, 6, 7, 8; ТРАЙКО ЖИВКОВ 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 7, 8, 9, 20, 28; ХЕМУС 1; ЦЪРКВА ВИЛА, КВ ЦЪРКВА, КЪЩА, 28, 42, ; ЧЕРНИ ВРЪХ 5, 7, 8; ЧУЙПЕТЛОВО 5, 6, 7, 8, 9; РУДАРЦИ; 1452 3-ТИ МАРТ 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 26, 3, 4, 5; LXXXІІІ-1526 КВ.121 XVIII-1965, 1967 КВ.127 АРДА 1; БАЛЧИК ТАблО С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; БОЖУР 11, 13, 14, 14А, 15, 19, 2, 5, 7; БОР 1, 2, 4 КЪЩА; БОРОВА ГОРА 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9, 9; БОРОВЕЦ 12, 17, 2, 4, 6, 8; БРЕЗА 4; БУЗЛУДЖА 10, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 7, 9; БУРГАС 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; ВАРДАР 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 3, 4, 7, 9; ВАРНА 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9; Васил АПРИЛОВ 1, 6; ВАТАШКА 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; ВЕЛА ПЕЕВА 1, 9; ВЕСЛЕЦ 1, 10, 12, 13, 16, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ВИТОША 1, 10, 11, 13, 17, 19, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 9; ГЕН.СТОЛЕТОВ 15, 2, 209А, 2А, 3, 4, 6, 8; ГЕО МИЛЕВ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2,
На 05.04.2016 г. /08:30 – 09:00 ч/ ГОЛЕМО БУЧИНО БАЧОВА МАХАЛА ВИТОША 7; ДАСКАЛА 2; КЕДЪР 2; КРАКРА 19, 8; РЕПУблИКА 28, 38; София 1А, 28; ЯЛАНДЖИЙСКА; ДРАГИЧЕВО; V-14, КВ.83 VІІ-555 КВ.80 АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ 10, 14, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 29 КЪЩА, 302, 31, 31А; АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ 6А; БАЙКАЛ 1, 10, 12, 13, 14, 16, 8; БОР МЕСТНОСТ „ЧЕРЕШИТЕ“, 12, 3, 4, 4А, 6, 8; Васил АПРИЛОВ 11, 13, 2, 3, 4, 5, 50, 7, 8, 9; Васил ЛЕВСКИ 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 58; ВИТОША 1, 11, 11А, 13, 15, 3, 5, 7; ВЛАДАЙСКА КЪЩА, 1, 11, 13, 2, 5, 7, 9, ; ВЪЗРАЖДАНЕ 1, 183, 202, 210А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 109, 110, 111, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 41, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 169, 184, 194, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49 А, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, М/У ГОРИДОЛДРАГИЧЕВО, 122, 128, 130, 132, 132Б, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 164 КЪЩА, 165, 167, 167, 168, 168 КЪЩА, 169, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 225, 231, 26; ВЪРЛА СТРЪН 1, 3; ГОРНО ДРАГИЧЕВО 173, 196, 200, 204, ; ГРАНИТ 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9; ЗДРАВЕЦ 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 5, 6, 9; ИВАЙЛО 1, 12, 16, 18, 2, 3, 5, 7, 8, 9; КАЛИНИЦА 1, 11, 11, 15, 17, 27, 29, 3, 44, 5, 7, 9; КАМЕНИЦА 23, 25, 31; КОКИЧЕ 2, 3, 4, 5; КРАКРА ЛЕБЕД 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 9; Люлин 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 4, 45, 46, 46А, 54, 56, 58, 6, 62, 64, 66, 7, 70, 8, 9; МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ВИЛИТЕ МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КРУШИТЕ МИНЗУХАР 2, 3, 8; МИНЬОР 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8; М.КОПРИНЕНО ОРИЩЕ ПИ 324 МРАМОР 6; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; ОБОРИЩЕ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 7, 7А, 6; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, 10, 11, 12, 16, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПИ-33001 ПИРИН 1, 10, 11, 12, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 4, 41, 41А, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; РЕКАТА 11, 13, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 15, 17, 19, 3; РЕПУблИКА 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 7, 8, 9, 2, 4, 6; РИЛА 13, 17, 19, 21, 23, 25А, 27; РОПОТАМО 3, 5, 9; САВА АСЕНОВ 11, 2, 7, 9; СЕРИМЕЖ СРЕДОРЕК 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 3А, 7; УМИЩЕ 1, 3; ФИЗКУЛТУРНА 12, 20, 22, 14; ХРИСТО БОТЕВ 4; ЧЕРНИ ВРЪХ 1, 11, 2, 3, 4, 5, 8; ЯНТРА 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6, 8
На 05.04.2016 г. /00:00 – 14:00 ч/ ГОЛЕМО БУЧИНО БАЧОВА МАХАЛА ВИТОША 7; ДАСКАЛА 2; КЕДЪР 2; КРАКРА 19, 8; РЕПУблИКА 28, 38; София 1А, 28; ЯЛАНДЖИЙСКА; ДРАГИЧЕВО; V-14, КВ.83 VІІ-555 КВ.80 АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ 10, 14, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 29 КЪЩА, 302, 31, 31А; АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ 6А; БАЙКАЛ 1, 10, 12, 13, 14, 16, 8; БОР МЕСТНОСТ „ЧЕРЕШИТЕ“, 12, 3, 4, 4А, 6, 8; Васил АПРИЛОВ 11, 13, 2, 3, 4, 5, 50, 7, 8, 9; Васил ЛЕВСКИ 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 58; ВИТОША 1, 11, 11А, 13, 15, 3, 5, 7; ВЛАДАЙСКА КЪЩА, 1, 11, 13, 2, 5, 7, 9, ; ВЪЗРАЖДАНЕ 1, 183, 202, 210А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 109, 110, 111, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 41, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 169, 184, 194, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49 А, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, М/У ГОРИДОЛДРАГИЧЕВО, 122, 128, 130, 132, 132Б, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 164 КЪЩА, 165, 167, 167, 168, 168 КЪЩА, 169, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 225, 231, 26; ВЪРЛА СТРЪН 1, 3; ГОРНО ДРАГИЧЕВО 173, 196, 200, 204, ; ГРАНИТ 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9; ЗДРАВЕЦ 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 5, 6, 9; ИВАЙЛО 1, 12, 16, 18, 2, 3, 5, 7, 8, 9; КАЛИНИЦА 1, 11, 11, 15, 17, 27, 29, 3, 44, 5, 7, 9; КАМЕНИЦА 23, 25, 31; КОКИЧЕ 2, 3, 4, 5; КРАКРА ЛЕБЕД 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 9; Люлин 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 4, 45, 46, 46А, 54, 56, 58, 6, 62, 64, 66, 7, 70, 8, 9; МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ВИЛИТЕ МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КРУШИТЕ МИНЗУХАР 2, 3, 8; МИНЬОР 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8; М.КОПРИНЕНО ОРИЩЕ ПИ 324 МРАМОР 6; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; ОБОРИЩЕ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 7, 7А, 6; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, 10, 11, 12, 16, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПИ-33001 ПИРИН 1, 10, 11, 12, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 4, 41, 41А, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; РЕКАТА 11, 13, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 15, 17, 19, 3; РЕПУблИКА 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 7, 8, 9, 2, 4, 6; РИЛА 13, 17, 19, 21, 23, 25А, 27; РОПОТАМО 3, 5, 9; САВА АСЕНОВ 11, 2, 7, 9; СЕРИМЕЖ СРЕДОРЕК 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 3А, 7; УМИЩЕ 1, 3; ФИЗКУЛТУРНА 12, 20, 22, 14; ХРИСТО БОТЕВ 4; ЧЕРНИ ВРЪХ 1, 11, 2, 3, 4, 5, 8; ЯНТРА 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6, 8
На 05.04.2016 г. 14:00 – 14:30 ГОЛЕМО БУЧИНО БАЧОВА МАХАЛА ВИТОША 7; ДАСКАЛА 2; КЕДЪР 2; КРАКРА 19, 8; РЕПУблИКА 28, 38; София 1А, 28; ЯЛАНДЖИЙСКА; ДРАГИЧЕВО; V-14, КВ.83 VІІ-555 КВ.80 АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ 10, 14, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 29 КЪЩА, 302, 31, 31А; АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ 6А; БАЙКАЛ 1, 10, 12, 13, 14, 16, 8; БОР МЕСТНОСТ „ЧЕРЕШИТЕ“, 12, 3, 4, 4А, 6, 8; Васил АПРИЛОВ 11, 13, 2, 3, 4, 5, 50, 7, 8, 9; Васил ЛЕВСКИ 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 58; ВИТОША 1, 11, 11А, 13, 15, 3, 5, 7; ВЛАДАЙСКА КЪЩА, 1, 11, 13, 2, 5, 7, 9, ; ВЪЗРАЖДАНЕ 1, 183, 202, 210А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 109, 110, 111, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 41, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 169, 184, 194, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49 А, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, М/У ГОРИДОЛДРАГИЧЕВО, 122, 128, 130, 132, 132Б, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 164 КЪЩА, 165, 167, 167, 168, 168 КЪЩА, 169, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 225, 231, 26; ВЪРЛА СТРЪН 1, 3; ГОРНО ДРАГИЧЕВО 173, 196, 200, 204, ; ГРАНИТ 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9; ЗДРАВЕЦ 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 5, 6, 9; ИВАЙЛО 1, 12, 16, 18, 2, 3, 5, 7, 8, 9; КАЛИНИЦА 1, 11, 11, 15, 17, 27, 29, 3, 44, 5, 7, 9; КАМЕНИЦА 23, 25, 31; КОКИЧЕ 2, 3, 4, 5; КРАКРА ЛЕБЕД 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 9; Люлин 1, 10, 12, 14,16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 4, 45, 46, 46А, 54, 56, 58, 6, 62, 64, 66, 7, 70, 8, 9; МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ВИЛИТЕ МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КОПРИНЕНО ОРИЩЕ МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КРУШИТЕ МИНЗУХАР 2, 3, 8; МИНЬОР 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8; М.КОПРИНЕНО ОРИЩЕ ПИ 324 МРАМОР 6; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; ОБОРИЩЕ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 7, 7А, 6; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, 10, 11, 12, 16, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПИ-33001 ПИРИН 1, 10, 11, 12, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 4, 41, 41А, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; РЕКАТА 11, 13, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 15, 17, 19, 3; РЕПУблИКА 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 7, 8, 9, 2, 4, 6; РИЛА 13, 17, 19, 21, 23, 25А, 27; РОПОТАМО 3, 5, 9; САВА АСЕНОВ 11, 2, 7, 9; СЕРИМЕЖ СРЕДОРЕК 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 3А, 7; УМИЩЕ 1, 3; ФИЗКУЛТУРНА 12, 20, 22, 14; ХРИСТО БОТЕВ 4; ЧЕРНИ ВРЪХ 1, 11, 2, 3, 4, 5, 8; ЯНТРА 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6, 8
На 05.04.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ Перник ИЗТОК РАШО ДИМИТРОВ 78, 80, 78, 82, 84, 86
На 05.04.2016 г. 14:15 – 14:30 ЦАР КАЛОЯН 14 ДАСКАЛОВО; ВТОРА; ДРАГИЧЕВО; XXІІІ-1118 КВ.39 ВЪЗРАЖДАНЕ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9; КРАКРА .1, .30, 26, 28, 30, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 49, 49, 51, 53, 101, 110, 3, 4, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 75, 77, 79, 81, 83; МАГИСТРАЛА АВТОКЪЩА, ГЛ.ПЪТ Е79, ГЛ.ПЪТ Е79, 1; МАРИЯ ЛУИЗА 2, 3, 8; ПИРИН 51, 53, 53А; ПЪРВА 6; РАЙНА КНЯГИНЯ .10, .9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 29, 31, 39; РИЛА 1, 3, 7; РУДАРСКА 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 51, 6, 7, 8, 9, АВТОСЕРВИЗ, МАГИСТ.Е-79 АВТОБОРСА“ВИКИ“, ПАВИЛИОН, ; СТАРА ПЛАНИНА 1, 2, 3, 5, 5; СТЕФАН КАРАДЖА 1А, 2, 3; СТРУМА 1, 13, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 9; ТИНТЯВА 1, 2, 3, 5, 6, 9; ХРИСТО БОТЕВ 1, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8; ЦАР СИМЕОН 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 7, 8, 9; ЯВОР 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ЯНТРА 4; КЛАДНИЦА; ШИПКА 3; КРАЛЕВ ДОЛ; ГОЛО БЪРДО 1; МЪРЧАЕВО; МЪРЧАЕВО ПИ 52 ЦАР СИМЕОН I/КОСТ.ТЕМЕЛКОВ/ 156; Перник; БОРОВЕЦ 1, 17, 22; ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1, 30, 54, 55, 61А, 83, 87, 89, НАЧАЛОТО, .75, 20, 22, 24, 24, 24А, 26, 26А, 28, 32, 34, 36, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 65, 67, 71, 71, 71А, 73, 75; ВЛАДИМИР КОМАРОВ 3, 4, 5, 7; ВОЛГА 23, 28, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; ВЪЗХОД 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; ГРАМАГЕ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 45, 67; ДИМИТЪР блАГОЕВ 125, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 177, 179, 181, 183, ; ДОБРИ МИЛАНОВ 40; ДУНАВ 10, 11, 13, 14, 15, 17, 4, 6, 9, 16, 3; ДЪБРАВА 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 41; ЕВГЕНИИ АЧАНОВ 1, 11, 12, 13, 17, 2; ЙОРДАН ЛЮТИБРОДСКИ 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 70, 70А, 60, 61, 79; КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 12, 16, 18, 20, 3, 5, 8; КОСТЕНЕЦ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22; КРАЛЕВСКИ ПЪТ ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА 46, 49, 51А, 55, 48; МОМИН ПРОХОД 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20 А, 21, 22, 23, 27, 29, 3, 31, 31А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 2; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 1, 2, 3, 4; РИЛСКИ ЕЗЕРА 13, 23, 23; СТРИМОН 2; ТАНЧОВИЦА 10, 2, 3, 4, 42, 5, 6, 7, 8; ТРАЙКО ЖИВКОВ 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 7, 8, 9, 20, 28; ХЕМУС 1; ЦЪРКВА ВИЛА, КВ ЦЪРКВА, КЪЩА, 28, 42, ; ЧЕРНИ ВРЪХ 5, 7, 8; ЧУЙПЕТЛОВО 5, 6, 7, 8, 9; РУДАРЦИ; 1452 3-ТИ МАРТ 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 26, 3, 4, 5; LXXXІІІ-1526 КВ.121 XVIII-1965, 1967 КВ.127 АРДА 1; БАЛЧИК ТАблО С/У №18, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 43, 5, 8; БОЖУР 11, 13, 14, 14А, 15, 19, 2, 5, 7; БОР 1, 2, 4 КЪЩА; БОРОВА ГОРА 11, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 9, 9; БОРОВЕЦ 12, 17, 2, 4, 6, 8; БРЕЗА 4; БУЗЛУДЖА 10, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 7, 9; БУРГАС 11, 13, 15, 19, 22, 5, 9; ВАРДАР 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 3, 4, 7, 9; ВАРНА 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9; Васил АПРИЛОВ 1, 6; ВАТАШКА 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; ВЕЛА ПЕЕВА 1, 9; ВЕСЛЕЦ 1, 10, 12, 13, 16, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ВИТОША 1, 10, 11, 13, 17, 19, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 9; ГЕН.СТОЛЕТОВ 15, 2, 209А, 2А, 3, 4, 6, 8; ГЕО МИЛЕВ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2,
На 06.04.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ Перник ИЗТОК КАРЛ МАРКС 17, 83; ЛУГАНСК 155, 157, 159, 161, 163, 172, 174, 176, 178, 161; РАШО ДИМИТРОВ 58Б, 62А, 60, 60А, 62, 62B, 62Д, 83, 85; ЮРИЙ ГАГАРИН 17, 27, 33, ЗАД Х-Л „ЗОРА“
На 07.04.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ Перник ИЗТОК КАРЛ МАРКС 17, 83; ЛУГАНСК 155, 157, 159, 161, 163, 172, 174, 176, 178, 161; РАШО ДИМИТРОВ 58Б, 62А, 60, 60А, 62, 62B, 62Д, 83, 85; ЮРИЙ ГАГАРИН 17, 27, 33, ЗАД Х-Л „ЗОРА“
На 07.04.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ с. Селищен дол
На 08.04.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ Перник ИЗТОК ДО „ЗОРА“, ДО Х-Л ЗОРА, ДО“ЗОРА“, ПРЕД Х-Л ЗОРА, С/У Х-Л ЗОРА; ЮРИЙ ГАГАРИН ЗАД Х-Л ЗОРА, ДО ПИЦАРИЯ БЕЛИСИМА, 29, 31, КВ.58; ЮРИЙ ГАГАРИН ПИ 58781, 5146784

Община Радомир
На 05.04.2016 г. 09:15 – 09:45 Радомир – двора на бивше МТС, „Рапид груп“, „Евелин 29“, склад „Сортови семена“, склад „Топливо“, Складове РПК, „Вланел“ ООД, „Колорглас“ ООД, ФВЕЦ „Елиа“, с. Копаница, с. Николаево, хижа „Орлите“, БТК – Радиорелейна ст-ция, ВП Голо бърдо
На 05.04.2016 г. 09:15 – 13:15 Радомир – хижа Орлите, Радиорелейна БТК, ВП Голо бърдо, базови станции МТЕЛ, Глобул.
На 05.04.2016 г. /13:00 – 13:15 ч/ Радомир – двора на бивше МТС, „Рапид груп“, „Евелин 29“, склад „Сортови семена“, склад „Топливо“, Складове РПК, „Вланел“ ООД, „Колорглас“ ООД, ФВЕЦ „Елиа“, с. Копаница, с. Николаево, хижа „Орлите“, БТК – Радиорелейна ст-ция, ВП Голо бърдо

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение „Планови ремонти и аварии“ на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Коментари

коментара