Председателят на ЖГЕРБ Ирена Соколова бе инициатор на среща със Съвета на жените в бизнеса в България

По инициатива на председателя на Жени ГЕРБ Ирена Соколова и председателя на Народното събрание Цецка Цачева в парламента се среща с членове на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България. В разговора участваха и жени – народни представители. „Постигнатитерезултати с тяхнатанавременност и обхват, като част от цялостната култура на управление на жените, са общата характеристика, която ни идентифицира, както в управлението на бизнеса, така и на държавата. И политиката, и бизнесът са личен избор на житейски път, натоварен най-вече с голяма отговорност и с ангажиментът за упоритост и неуморна работа“, заяви Ирена Соколова. Тя подчерта, че в политиката всеки ход е на показ и всяко решение е видимо.То трябвада е съобразено със социалната реакция, съразмерно на нуждите и очакванията на средата и съобразено с морала, и добрите нрави.

35

„Впечатлена съм от амбициозните цели, които си поставя Съветът на жените в бизнеса в България, но онова, което ме докосна, е стремежът ви да увличате млади дами в нелекото поприще, в което сте решили да се реализирате“, посочи Цецка Цачева. Председателят на парламента подчерта, че се е запознала с работата наСъвета на жените в бизнеса в България и посочи, че форумите, които той организира, са навременни и полезни. Цецка Цачева изрази задоволство, че между ресорните парламентарни комисии и представителите на бизнеса има активен диалог. Готова съм да откликна на ваши предложения и да разговаряме по всички теми, които биха спомогнали по-видимото присъствие на жените в политиката и в бизнеса. „Необходимо е  взаимодействие между държавните институции и безнеса за търсене на възможности за по-добра реализация за многото млади български момичета, коитополучават престижно образование у нас и в чужбина“, каза още тя.

Насрещата с гостите председателят на ПГ на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов отбеляза, че въпреки различията между представителите на различните политически сили, жените от бизнеса могат да дадат тон и да бъде забравено противопоставянето. Той предложи да бъде обсъдена възможността българските депутати в Европейския парламент от всички политически сили да организират посещение на бизнес дами от Съвета на жените в бизнеса в Брюксел.

Народните представители бяха поканени да участват в предстоящата международна конференция „Глобален форум на жените-лидери” през май в София.

Дискусията бе модерирана от Ирина Йорданова, областен клубен ръководител на ЖГЕРБ-София и Мариана Печеян, председател на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България. На форума присъстваха над 70 участници – бизнес дами от Клуба на жените предприемачи и мениджъри, районни координатори на ЖГЕРБ-София, както и областният ръководител на Предприемачи ГЕРБ-София Иван Костов и членът на клубното ръководство Венета Серафимова, областният ръководител на Старейшини ГЕРБ-София Костадин Костадинов и членът на УС на МладежиГЕРБ-София Диян Иванов, общинските съветници в София Анна Стойкова, Искра Ангелова, Ваня Тагарева, Михаела Иванова и Ботьо Ботев, кметът на район Слатина Наталия Стоянова, членовете на ръководството на Жени ГЕРБ-София Вергиния Стоянова, Мита Георгиева  и Лилия Борисова, както и Моника Александрова – организатор в ПП ГЕРБ.

Сред гостите на форума бяха Георги Чернев – председател на Софийска търговско-промишлена камара, Христина Христова – председател на Института за семейна политика,  Златина Русева – член на Борда на Американската търговска камара, Соня Бедросян – председател на „Парекордзаган“- София, Кирил Григоров – управител на Общинския гаранционен фонд за МСП, Емил Величков – директор еврофинансиране в БАКБ, Ергин Емин – изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони, Мария Стефанова – бивш международен директор в Зонта Интернешънъл и член на СЕМ, Диана Пазаитова – бивш член на Борда на АмЧам, адвокат Биляна Тончева, Ива Тодорова – директор в IBM и други.

Председателят на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България Боряна Манолова връчи решение на Управителния съвет на организацията, с което председателят на Народното събрание Цецка Цачева става почетен член наСъвета на жените в бизнеса в България.