Още девет младежи от Перник се присъединиха към редиците на ГЕРБ

Младежката структура на ПП ГЕРБ-Перник проведе областно събрание. По време на сбирката бяха представени девет новоприети членове.

„Вие вече сте част от големия и сплотен колектив на МГЕРБ-Перник. С активната си работа през годините, ние доказахме, не само, че сме една от най-силните младежки  структури в страната“, заяви областният координатор на МГЕРБ-Перник Денислав Захариев. Той подчерта, че ПП ГЕРБ е единствената партия, чийто приоритет е развитието на младите хора.

200

На събранието присъстваха общинските ръководители на МГЕРБ в общините Брезник, Радомир и Ковачевци и над петдесет представители на младежката структура в областта. Направен беше отчет на дейността на младежката структура в област Перник през месец март. Обсъдени  бяха предстоящите инициативи на МГЕРБ-Перник през месец април. Насрочена беше дата на провеждане на следващото областно събрание, в което специални гости ще бъдат представители на НИС на МГЕРБ.