Община Перник търси фирми за саниране на 19 блока в кварталите Изток и Тева за 18,7 милиона лева

Община Перник обяви процедура за избор на строителни фирми, които да санират 19 блока в града. Общата стойност на обществената поръчка е 18,7 млн.лв. Това са първите блокове, които ще се обновяват по Националната програма  за енергийна ефективност. Всяка сграда е обособена в отделна позиция  и с отделна цена. Повечето блокове, които ще се санират безплатно в Перник  са от кварталите: Изток и Тева.
Реализирането на  програмата ще увеличи живота на сградите, ще помогне за намаляване на разходите за сметки и разбира се ще преобрази облика на града. В дейностите, които ще се извършват са включени  основен ремонт, в зависимост от повредите настъпили по време на експлоатацията на жилищните сгради, конструктивно възстановяване,обновяване на общите части като ремонт на покрив,фасада,освежаване на стълбищна клетка и други. Дейностите ще включват и  мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни  за сградата.
Отваряне на  първите оферти ще бъде на  31 март.
От община Перник се надяват до края на месец май да бъдат сключени договори.