Язовирите в пернишко под контрол, в Радомир има проблем с почистването на речното корито

Във връзка с пролетното снеготопене и валежите от дъжд през последните дни в Областна администрация се проведе работна среща със собствениците на язовири с цел да бъде обсъдено състоянието на всичките 29 водоема, намиращи се на територията на Област Перник.

Участие в дискусията взеха кметовете на общините Радомир и Земен, представители на останалите общини, Иван Витанов – управител на ВиК Перник, Анна Цветкова – директор на ОД „Земеделие”, Моника Молошова – ръководител звено ХТР-Перник при „Напоителни системи” – клон Струма-Места.

„Целта на днешната среща е да обобщим информацията за водоемите на територията на нашата облат. С оглед на настоящето пълноводие на реките е необходимо да подържаме постоянен контакт, за да можем да осигурим спокойствието на гражданите” каза заместник областният управител Валентин Димитров.

Всички собственици отчетоха, че поддържат в добро състояние язовирите и ежедневно следят нивото на водата. Хидротехническите им съоръжения са в изрядно състояние и функционират нормално. Няма риск от преливане или скъсване на диги.

По-голяма част от предписанията направени от междуведомствената комисия при есенните проверки са изпълнени.

Затруднено е почистването, на участъци от речните корита в община Радомир, поради необходимостта специализараната техника да навлезе в частни имоти.