Председателката на Съвета на децата, перничанката Йоана Захариева от Страсбург: България ще е домакин на 17-ти Семинар по правата на детето!

Председателят на СЪВЕТА НА ДЕЦАТА към Държавна агенция за закрила на детето – перничанката Йоана Захариева бе на работна среща в Страсбург. По покана на Съвета на Европа, в централата в Страсбург, наскоро нашето момиче взе участие в международна работна среща, касаеща детските политики и участие на децата в обществения ни живот, съобщиха до ZaPernik.com.
04s
Полезни практики по темата обсъдиха участниците в международния работен семинар. Йоана направи презентация на тема „Модел на детското участие в България”.
05s
Тази седмица на първото за 2017г. заседание на Съвета на децата, членовете му се запознаха с резултатите от срещата и планираха инициативите си за тази година. Също така стана ясно, че България ще бъде домакин на 17-тия Семинар по правата на детето на международната фондация Азия – Европа /АСЕФ/, който ще се състои през месец ноември 2017г. Във фокуса на семинара ще бъдат детското мнение и участие, а Съветът на децата- домакин и участник.
03 02 01

Be the first to comment

Leave a Reply