Десет младежи в риск от Перник имат шанс да започнат работа с помощта на Фондация „П.У.Л.С.”

Десет младежи в риск ще имат шанс да започнат работа с помощта на Фондация П.У.Л.С.”

Екипът на Фондация „П.У.Л.С.” стартира обучителна програма за придобиване на професионална квалификация за успешно реализиране на пазара на труда на 10 младежи на възраст между 18-29 г., които са в риск от насилие, дискриминация  и попадане в маргинални групи поради нисък социален статус, имат ниско/незавършено образование и липса на трудови навици и умения. Те по правило са непредпочитани на пазара на труда, а в същото време имат неразкрит потенциал за реализация.

Обучителната програма стартира през месец януари 2017 г., а продължителността й е 4 месеца. Младите хора ще имат възможност да разширят знанията си, ще се улесни достъпа им до заетост и ще се насърчи социалното им включване чрез предоставяне на интегрирани мерки- психологическа, социална, здравна и образователна подкрепа.  

Младежите  ще  бъдат насочвани за регистрация към Бюро по труда – Перник. Възможностите, които те ще получат с регистрирането са: посреднически услуги, професионално ориентиране, търсене на работа както в България, така и в чужбина. Към момента екипът води преговори с шивашка фирма, която да подпомогне между 2-4 младежи да започнат работа.

Като резултат от реализирането на обучителната програма, се очаква работодателите, които приемат да назначат участници от програмата, да разчупят стереотипното си мислене на недоверие и отхвърляне спрямо тези младежи и поне половината от тях да намерят подходяща работа и да се задържат на нея, което ще ги направи по-независими и отговорни за живота си.

През последните години екипът на Фондация „П.У.Л.С.” е осъществявал социално посредничество за намиране на работа на около сто човека, пострадали от насилие и трафик и на интавенозно употребяващи. Благодарение на този свой опит организацията има установени партньорски взаимоотношения с работодатели от гр. Перник.

Тазгодишната обучителна програма се осъществява по проект „Заедно можем повече – трудовата реализация, път към независим живот!”, финансиран от BCause- В помощ на благотворителността в размер на 4310 лв. които ще бъдат предназначени за включване в групи на младежите, осъществяване на консултации, професионални обучения и др.

Коментари

коментара