Община Перник коригира Оздравителния план. Кметът Вяра Церовска: Ние сме в практически фалит, нужни са сериозни мерки

Общински съвет-Перник прие корекция в Плана за финансово оздравяване на Община Перник в периода 2017-2019 г. Мярката е необходима след внесени допълнителни указания от страна на Министерството на финансите. Оздравителния план има за цел да постигне финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

„Нужни са много сериозни мерки за оздравяване на Община Перник, защото водената финансова политика до този момент довела до практически фалит на общината. В исторически план няма година, в която Община Перник е успяла да се справи и да изпълни бюджета такъв, какъвто е. Нужен е одит на три месеца, нужен е стриктен контрол. Почти няма общинска собственост, която да не е заложена като гарант за погасяване на финансовите задължения на общината“, заяви категорично кметът на Община Перник д-р Вяра Церовска. Тя разясни, че в момента задълженията на общината към фирми и доставчици са в размер на 12 036 000 лева, останалото са задължения към държавата, към НАП, към лихвите по тях, задължения към безлихвените заеми и овърдрафта, който всяка година се подновява.

Be the first to comment

Leave a Reply