Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08-12 февруари 2016 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 11.02.2016 г. /08:00 – 15:15 ч/ -АРЗАНРАНГЕЛОВА МАХАЛА

Община Перник

На 08.02.2016 г. /09:00 – 16:00 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 08.02.2016 г. /09:00 – 09:30 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 08.02.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ – Твърди ливади бл.1, 2, 3, 14, 16

На 08.02.2016 г. /09:30 – 15:30 ч/ -МЕЩИЦААЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 3, 4; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ДАМЕ ГРУЕВ 3; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КОКИЧЕ 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; СИНЧЕЦ 2

На 09.02.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ -ПЕРНИКПЪРВИ МАЙ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 14, 16, 12, 15, 21, 21; ТВЪРДИ ЛИВАДИ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 159, 6

На 09.02.2016 г. /09:00 – 16:00 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 09.02.2016 г. /09:30 – 15:30 ч/ -МЕЩИЦААЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 3, 4; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ДАМЕ ГРУЕВ 3; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КОКИЧЕ 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; СИНЧЕЦ 2

На 09.02.2016 г. /09:00 – 09:30 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 10.02.2016 г. /09:00 – 09:30 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 10.02.2016 г. /15:30 – 16:00 ч/ -ПЕРНИКАРХИТЕКТ ЙОРДАН ПЕШЕВ 31; АРЧАР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б; БЕЛИ КЛАДЕНЦИ 1, 19, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 8; БИСТРИЦА 1, 3; БУДИСЛАВЕЦ 1, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 5, 6, 23, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47; БЪРЗИЯ 10, 12, 14, 4, 8, 2, 6, 8; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВИТ 1, 12, 3, 3А, 6; ВЪЧА 2, 3, 4, 5; ГОЛО БЪРДО 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 7, 8, 9; ГОРИЦВЕТ 1; ДЖЕРМАН 1, 16, 18, 2, 12, 14, 3, 4, 6, 8; ДЪБРАВА 40; ЖЕЛЕЗНИ ЗАВОДИ КАФЕ-АПЕРИТИВ, .61, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 9, 90Б; ЗАХАРИ ЗОГРАФ 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 8, 9, 101, 103, 105, 107, 110, 111, 113, 115, 22, 39, 51, 58, 60, 61, 62, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 80Б, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95 КЪЩА, 97, 99, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 35, 37, 37, 41, 41А, 43, 45, 47, ПАВИЛИОН, 30, 32, 36, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 63, 65, 67, 69, 71, 73; ЗЛАТНА ПАНЕГА 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 6; КАЛКАС БЛ, БЛ МАГАЗИН; КАРАМАНИЦА 66, ДО КОЛЕЛОТО, 10, 101, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 6, 62, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 95, 97, ДЪРВОДЕЛНА РАБОТИЛНИЦА, 106, ; КАРИЕРИ КЛАДЕНЕЦ 11, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 21, 23, 5, 8; КОЛУНИЦА 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 7А, 7Б, 7В, 8, 8А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 6; КРИСТАЛ КРИСТАЛ БЛОКОВЕ ИЗОЛАТОР ЗА КУЧЕТА; КУЦИЯН 18, 6; ЛУДА ЯНА 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 4, 5, 6, 8, 2/4; ЛЮЛИН 114, 115, 117А, 117К, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155, 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; ЛЮЛЯКОВА 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8; МАЙСКА РОЗА 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; МАНАСТИРСКИ ПЪТ 1, 10, 1А, 2, 3, 4, 6, 8; МЕТАЛИК 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 3А, 4, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 6; МИР 2, 3, 4, 5; МЛАДОСТ 1, 1, 2, 3, 4, 5; НОВ ЖИВОТ 1, 12А, 2, 3, 4, 6; ОСЪМ 1, 2, 4; ОТДИХ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9, 4; ПАЛМА 117, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 168, 170, 171; ПАНТЕЛЕИ ПОБЕДА 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 43, 47, 51; РЕЗЕРВОАРА РОПОТАМО 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 6, 7, 8, 9; РУДНИЧАР 10, 12, 2, 4, 6, 8; СЪЗЛИЙКА 1, 1 „САЗЛИЙКА“ 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8; ТЕВА БЛ 1, 2; ТОПОЛНИЦА 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3; ЧЕРНИШЕВСКИ ШАМЪК ВИЛА, КЪЩА, 117, 117А, 140, 179

На 10.02.2016 г. /09:30 – 15:30 ч/ -МЕЩИЦААЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 3, 4; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ДАМЕ ГРУЕВ 3; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КОКИЧЕ 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; СИНЧЕЦ 2

На 10.02.2016 г. /09:00 – 16:00 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 10.02.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ -ПЕРНИКБЕЛИ БРЕГ БИТОВ КОМБИНАТ, ДО РАДАР, РЕСТОРАНТ РАДАР, ТОТО ПУНКТ; МЪРКВИЧКА 38; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 17, 17, 31; ТВЪРДИ ЛИВАДИ 10, 20, 36, 37, 38, 40, ДО БЛ60, ДО БЛ.60, МАГАЗИН, МАГАЗИН ДО БЛ.60, НА ПАЗАРА, 38

На 11.02.2016 г. /09:30 – 15:30 ч/ -МЕЩИЦААЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 3, 4; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ДАМЕ ГРУЕВ 3; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КОКИЧЕ 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; СИНЧЕЦ 2

На 11.02.2016 г. /09:00 – 09:30 ч/ -МЕЩИЦААЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 3, 4; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ДАМЕ ГРУЕВ 3; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КОКИЧЕ 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; СИНЧЕЦ 2

На 11.02.2016 г. /15:30 – 16:00 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 11.02.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ -ПЕРНИКБЕЛИ БРЕГ БИТОВ КОМБИНАТ, ДО РАДАР, РЕСТОРАНТ РАДАР, ТОТО ПУНКТ; МЪРКВИЧКА 38; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 17, 17, 31; ТВЪРДИ ЛИВАДИ 10, 20, 36, 37, 38, 40, ДО БЛ60, ДО БЛ.60, МАГАЗИН, МАГАЗИН ДО БЛ.60, НА ПАЗАРА, 38

На 12.02.2016 г. /15:30 – 16:00 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 12.02.2016 г. /09:30 – 15:30 ч/ -МЕЩИЦААЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 3, 4; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ДАМЕ ГРУЕВ 3; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КОКИЧЕ 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; СИНЧЕЦ 2

На 12.02.2016 г. /09:00 – 09:30 ч/ -ВИСКЯРІІ-253 КВ.30;ВИТАНОВЦИ; КРАКРА ПЕРНИШКИ 1, 11; П-Л ІV-241, КВ.29 УПИ І-51 КВ.14;МЕЩИЦА; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 1; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 1, 4, 6, 7, 7, 8; ВАСИЛ КОЛАРОВ 1, .25, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 36, 46, 9, 31, 33, 34 КЪЩА, 35, 4, 41, 45, 51, 53, 64, 66, 72, 90; ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГЕНЕРАЛ ГУРКО 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 20, 22, 4, 4А, 16, 6; ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12, 3, 4, 4; ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН 1, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН 11, 7, 14, 21, 24, 27, 29; ГЕО МИЛЕВ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 2; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1, 10 КЪЩА, 11, 13, 17, 22, 3, 7, 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88, 90, 94, 95, 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б; ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 1, 2, 4; ДАМЕ ГРУЕВ 1, 5, 3; ДЕТЕЛИНА 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА 2; ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 100, 16, 18, 19, 20; ДИМИТЪР КАЛЯШКИ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8; ЕДЕЛВАЙС 1, 2, 3; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 1, 4; ЕЛИН ПЕЛИН 1, 14, 15, 16, 21, 22, 3, 5, 9; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 11, 1А; ИВАН ВАЗОВ 11; ЙОРДАН ЙОВКОВ 1, 2, 4, 6; ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КВ.3 УПИ VІІІ-165 КОКИЧЕ 15, 5; КОМСОМОЛСКА 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9; ЛЕНКО 2, 20, 4 КЪЩА, 8; ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 10, 4, 5, 8, 9; ЛИЛИЯ 2, 4; МАРШАЛ ЖУКОВ 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 15, 19; НИКОЛА ПАРАПУНОВ 11, 3 КЪЩА, 5, 6, 8; ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ 10, 11, 12, 13, 19, 21, 3, 4, 5, 8; път №63 РАЙНА КНЯГИНЯ 1, 10, 2, 5; РАХИЛА АНГЕЛОВА 1; С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140, КВ62 СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 1; СИНЧЕЦ 2; ХVIII КВ.55А ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 4, 6;ПЕРНИК; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; СИНИ ВИР 143, 144, 151, 156, 157;РАСНИК; БРОД 1

На 12.02.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ -ПЕРНИКБЕЛИ БРЕГ БИТОВ КОМБИНАТ, ДО РАДАР, РЕСТОРАНТ РАДАР, ТОТО ПУНКТ; МЪРКВИЧКА 38; СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 17, 17, 31; ТВЪРДИ ЛИВАДИ 10, 20, 36, 37, 38, 40, ДО БЛ60, ДО БЛ.60, МАГАЗИН, МАГАЗИН ДО БЛ.60, НА ПАЗАРА, 38

На 12.02.2016 г. /09:00 – 16:15 ч/ -ПЕРНИКПЪРВИ МАЙ 31, , 51; ТВЪРДИ ЛИВАДИ 29, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, ДО БЛ.55, ДО СТЪКЛО МАГАЗИНА, ОБЕКТ 1, ПРЕД БЛ.56

Община Радомир

На 08.02.2016 г. /16:00 – 16:30 ч/ -РАДОМИРАЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; БАТЕНБЕРГ 99; БРАТЯ МИЛЕНКОВИ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29А, 31, 33, 33, 35, 5, 6, 7Б, 8, 9; ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ ПАВИЛИОН; ГЪРЛЯНИЦА БЛ 10, 11, БЛ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, БЛ 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; ДОБРУДЖА 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9; ДУПНИШКА 32, 20, 23, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ; ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЛЮЛЯКОВА 11, 1, 128, 34, 34, 16, 5, 16, 5Г; МАРИЦА 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; РАКОВСКА 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 4; РИЛСКА 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 94; РОДОПА ПАВИЛИОН, 1, 2, 3, 4; УЧИЛИЩНА 1, 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 27; ХАДЖИ ДИМИТЪР 1; ХРИСТО БОТЕВ 1, 1, 15, 15 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД

На 08.02.2016 г. /08:00 – 08:30 ч/ -РАДОМИРАЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; БАТЕНБЕРГ 99; БРАТЯ МИЛЕНКОВИ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 29А, 31, 33, 33, 35, 5, 6, 7Б, 8, 9; ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ ПАВИЛИОН; ГЪРЛЯНИЦА БЛ 10, 11, БЛ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, БЛ 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; ДОБРУДЖА 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9; ДУПНИШКА 32, 20, 23, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ; ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЛЮЛЯКОВА 11, 1, 128, 34, 34, 16, 5, 16, 5Г; МАРИЦА 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; РАКОВСКА 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 4; РИЛСКА 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 94; РОДОПА ПАВИЛИОН, 1, 2, 3, 4; УЧИЛИЩНА 1, 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 27; ХАДЖИ ДИМИТЪР 1; ХРИСТО БОТЕВ 1, 1, 15, 15 2 – по искане на „ЕСО“ ЕАД

На 08.02.2016 г. /16:00 – 16:30 ч/ -РАДОМИРАРХИМАНДРИТ ЗИНОВИ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; БАТЕНБЕРГ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 87А, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11, 12, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29; ВИТОША 1, 2, 3, 5, 7, 9; ГАВРИЛ РАДОМИР 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕО МИЛЕВ 1, 10, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕОРГИ МАДЖАРОВ 10, 4, 6, 8; ГЕОРГИ ЯНЕВ 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; ГОЛОБРЪДСКА 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 5, 6, 8, 103, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47А, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 1А, 96; ГУРКО 1, 2, 3, 4, 7, 11, 2, 4, 5, 6, 8, 9; ГЪРЛЯНИЦА БЛ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; ДРАГОМАН 1, 1А, 2, 4; ДУПНИШКА 49, 55; ДЯДО АНАНИ НИКОЛОВ 1, 2, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 4, 5, 6, 7, 7 А, 8, 10, 12, 3, 9; ЕКЗАРХ ЙОСИФ 10, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ЗЕМЕДЕЛСКА 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26; ИВАЙЛО 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; ИГЛИКА ИЗВОРСКА 10, 10А, 3, 4, 6, 8; КИРИЛ И МЕТОДИ 2; КРАКРА 11, 13, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56; ЛЮЛЯКОВА 34, 40, 40А, 42, 44, 52, 54, 66, СТРОЕЖ, 103, 105, 109, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 75, 75А, 76, 77, 78, 82, 91, 97, 99; МИЛАН ГРЪНЧАРОВ 14, 14А, 3, 4; МЛАДОСТ БЛ КАФЕ-АПЕРИТИВ И АВТОМИВКА; НЕОФИТ РИЛСКИ 1, 12, 13, 14, 15, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1, 11, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, 13, 23, 25, 31; ОСОГОВО 1; ОСТРИЦА 1, 2, 3, 2А, 4; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, 3; ПАРИЖКА КОМУНА 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 9; ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПРЕСЛАВ 10, 2, 5, 8, 9; ПЧЕЛИНЦИ 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 33, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 3, 32; ПЪТ №627 РИЛСКА 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 5, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 68; СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 1, 11, 13, 15, 3, 4, 6, 7, 9; СТАРА ПЛАНИНА 2, 4; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 1, 4, 6, 8; СТРУМА 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 4, 43, 5, 7, 8, 9, 16, 20; УЧИЛИЩНА 22, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56А, 58, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 60, 62, 64, 66, 68; ФИЛИП ТОТЮ 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7; ХАДЖИ ДИМИТЪР 2, 4; ХАЙДУТ ДАМШО 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 6, 7, 8, 9; ХАЙДУТ РУМЯНА 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ХАН АСПАРУХ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7; ЦАР БОРИС I 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 4, 6, 7, 8, 9; ЦАР СИМЕОН 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЧЕРКОВНА 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45; ШАБЛИН 11, 13, 15, 19, 32, 34, 40, 42, 46, 50, 51, 52, 9; ШИПКА 1, 10, 11, 11А, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 9; ШИРОКИ ДОЛ, 12, 2, 6, 8; ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 – по искане на „ЕСО“ ЕАД

На 08.02.2016 г. /08:00 – 08:30 ч/ -РАДОМИРАРХИМАНДРИТ ЗИНОВИ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; БАТЕНБЕРГ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 87А, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11, 12, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29; ВИТОША 1, 2, 3, 5, 7, 9; ГАВРИЛ РАДОМИР 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕО МИЛЕВ 1, 10, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8; ГЕОРГИ МАДЖАРОВ 10, 4, 6, 8; ГЕОРГИ ЯНЕВ 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; ГОЛОБРЪДСКА 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 5, 6, 8, 103, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47А, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 1А, 96; ГУРКО 1, 2, 3, 4, 7, 11, 2, 4, 5, 6, 8, 9; ГЪРЛЯНИЦА БЛ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; ДРАГОМАН 1, 1А, 2, 4; ДУПНИШКА 49, 55; ДЯДО АНАНИ НИКОЛОВ 1, 2, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 4, 5, 6, 7, 7 А, 8, 10, 12, 3, 9; ЕКЗАРХ ЙОСИФ 10, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ЗЕМЕДЕЛСКА 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26; ИВАЙЛО 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; ИГЛИКА ИЗВОРСКА 10, 10А, 3, 4, 6, 8; КИРИЛ И МЕТОДИ 2; КРАКРА 11, 13, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56; ЛЮЛЯКОВА 34, 40, 40А, 42, 44, 52, 54, 66, СТРОЕЖ, 103, 105, 109, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 75, 75А, 76, 77, 78, 82, 91, 97, 99; МИЛАН ГРЪНЧАРОВ 14, 14А, 3, 4; МЛАДОСТ БЛ КАФЕ-АПЕРИТИВ И АВТОМИВКА; НЕОФИТ РИЛСКИ 1, 12, 13, 14, 15, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1, 11, 15, 17, 21, 3, 5, 7, 9, 13, 23, 25, 31; ОСОГОВО 1; ОСТРИЦА 1, 2, 3, 2А, 4; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, 3; ПАРИЖКА КОМУНА 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 9; ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПРЕСЛАВ 10, 2, 5, 8, 9; ПЧЕЛИНЦИ 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 33, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 3, 32; ПЪТ №627 РИЛСКА 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 5, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 68; СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 1, 11, 13, 15, 3, 4, 6, 7, 9; СТАРА ПЛАНИНА 2, 4; СТЕФАН КАРАДЖА 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; СТЕФАН СТАМБОЛОВ 1, 4, 6, 8; СТРУМА 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 4, 43, 5, 7, 8, 9, 16, 20; УЧИЛИЩНА 22, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56А, 58, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 60, 62, 64, 66, 68; ФИЛИП ТОТЮ 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7; ХАДЖИ ДИМИТЪР 2, 4; ХАЙДУТ ДАМШО 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 6, 7, 8, 9; ХАЙДУТ РУМЯНА 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ХАН АСПАРУХ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7; ЦАР БОРИС I 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 4, 6, 7, 8, 9; ЦАР СИМЕОН 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЧЕРКОВНА 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45; ШАБЛИН 11, 13, 15, 19, 32, 34, 40, 42, 46, 50, 51, 52, 9; ШИПКА 1, 10, 11, 11А, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 9; ШИРОКИ ДОЛ, 12, 2, 6, 8; ЮРИЙ ГАГАРИН 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 – по искане на „ЕСО“ ЕАД

Община Трън

На 08.02.2016 г. /08:45 – 16:15 ч/ – с.Ярловци

На 09.02.2016 г. /09:00 – 16:00 ч/ – с.Слишовци, къщи

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение „Планови ремонти и аварии“ на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Коментари

коментара