Няма период, в който майките на деца с увреждания да бъдат изцяло без доходи, средствата не са достатъчни, но има възможности, увери кметът на Перник Вяра Церовска

Няма период, в който майките на деца с увреждания да бъдат изцяло без доходи увери  кметът на община Перник Вяра Церовска. Като човек и лекар кметът  изрази  мнение ,че действително средствата са недостатъчни  и е абсурдно да се смята, че те ще задоволят всички необходими потребности на децата ,но това са възможностите по програмата . Вяра Церовска даде извънредна пресконференция по темата, предвид обществения интерес и последвалия протест на майките заради   приключилия  проект „Личен асистент“.

„Искаме да кажем на всички, не че това, което се отпуска е достатъчно, а да кажем  какви са  възможностите  на родителите да бъдат подпомогнати от държавата, тъй като се оставя впечатление , че това е единствения шанс за майките. „- обясни  Вяра Церовска

Екипът  в община Перник   е работил по   проекта „ Нов център за предоставяне на почасово услуги в общността  или в домашни условия“  без прекъсване.Местните избори не са се отразили на работата на отдела. Документите са подадени в социалното  министерство на девети юни 2015 година. След направени корекции и уточнения от управляващия орган Вяра Церовска е подписала договора на 18 декември.Програмата касае  не само Перник ,но и всички общини.Максимума средства, които могат да се усвоят са 500 хиляди лева и община Перник го е постигнала. Срокът на изпълнение на схемата „Независим живот „  надгражда „Личен асистент“ и  е за  18 месеца. Вяра Церовска  даде пример с  други общини като в Ловеч , където двете схеми са се препокрили и е съкратено времетраеното на услугата  с един месец. 

В Търговище пък  има период,от два месеца, в който двете програми не могат да се застъпят както е и в Перник. Тази програма не е единствената възможност за майките, уточни кмета на община Перник.

Те могат да  кандидатстват по проекта „Национална програма за асистенти за хора с увреждания „ която няма срокове и е през цялата година.За целта трябва да се обърнат към дирекцията за социално подпомагане. Освен това майките  могат да отидат на борсата и да получават полагащите им се  средства за  месеците,в които не се застъпват двете програми. През цялото време те  получават  и всички помощи, на които имат право за деца с увреждания. Те са въз основа на решение от ТЕЛК и нямат критерии за доход, което също подпомага бюджета им.

 В новия проект методиката за почасовото заплащане е една и съща за всички общини  и е определена от управляващия орган. Приблизително са заложени около 3600 часа на месец . Те могат да бъдат разпределени на повече от заложените 30 души, в зависимост от потребностите ,но като часове ще останат същите.     

В момента Общината е подала  проектно предложение и по нова схема  „Услуги за ранно детско развитие“. Тя обхваща здравето на майката и на детето, семейно консултативни услуги  и  център за ранна  интервенция на уврежданията.