Пълен списък на маршрутите на Сурва за 13 и 14 януари в Пернишка област!

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 ДАТА: 13 януари 2017 г. /петък /

              14 януари 2017 г. /събота /

 1. кв. „Бела вода”, гр. Перник – НЧ “Пробуда – 1935 г.”

Сурвакарска магия”-ритуално откриване на местната Сурва.

13.01.2017 г.-н.ч.: 18:00 ч. –разиграване на ритуала “Сватба”, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.Среща със сурвакарската  група от VI-то СУ «Св. Св. Кирил и Методий» град Перник за предаване на традицията.

място: пред читалището

14.01.2017 г.–н.ч.: 08:30ч. до 16:30 ч. обхождане на къщите в селото.

 1. село Лесковец – НЧ “Солидарност – 1930 г.”

13.01.2017г.–н.ч.:19:00ч.–запалване на ритуален огън и среща със сурвакарската  група от с.Богданов дол на площада.

14.01.2017г.–н.ч.: 08:00 ч.-14:00ч.– обхождане на къщите в селото от сур.

 1. село Богданов дол – НЧ “Пробуда-1928 г.”

13.01.2017г.–н.ч.:18:30ч.–събиране на групата и  отпътуване за среща със    сурвакарската група на село  Лесковец.

14.01.2017 г.–н.ч.: 08:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите от сурв. група.

4.град Батановци – НЧ “Просвета – 1909 г.”

13.01.2017 г.–н.ч.: 18:00 ч. – концерт на народен оркестър “Батановци”

18:00 –събиране на групата и отпътуване за с. Черна гора

н.ч.: 20,30 ч.-запалване на рит. огън и среща със сурв. група от с.Копаница

място: на площада при гарата

14.01.2017 г.-н.ч.: 08:00 ч.-16:00 ч. обхождане на къщите от сурв. група

 1. село Витановци, – НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 17:30 ч. –отпътуване за с. Мещица.

14.01.2017 г. – н.ч.: 08:00 ч. – 16:00 ч. – обхождане на къщите от сур.група

 1. село Черна гора – НЧ “Наука – 1967 г.”

13.01.2017 г.–н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.  Гостува сурвакарската  група  от град Батановци.

място: на площада в с.Черна гора.

14.01.2017 г.–н.ч.: 08:00 ч.–15:00 ч.–обхождане на къщите в селото.

 1. село Ярджиловци – НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.:19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри.

Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две сурв. групи

място: на площада пред читалището

14.01.2017 г.–н.ч.: 08:00 ч.–14:00 ч.–обхождане на къщите в селото.

н.ч.: 15:00 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото

място: в двора на училището

 1. село Зидарци – НЧ “Васил Левски – 1975 г.”

Породи нелепа смърт на хора от групата няма да се включи в местна Сурва и МФМИ ”Сурва”-Перник 2017 г.

 1. село Мещица – НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 18:00 ч.“Сурвакарска магия” – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Среща с  гостуваща  групата от с. Витановци.

място: пред читалището.

14.01.2017 г.–н.ч.: 08:30 ч.–17:30 ч.–обхождане на къщите от сур.група

 1. село Дивотино – НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”

13.01.2017 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2017 г. – н.ч.: 08:00 ч. 16:30 ч. – обхождане на къщите в селото от сурвакарската група. Тръгват от махала “Бреста”

н.ч.:13: 30ч.-площада пред “Ханчето”-  ритуала “Сурвакарска сватба”

н.ч.: 15: 00 ч. – кулинарна изложба

място: малък салон на НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”

н.ч.: 16:00 ч. – 18:00 ч. – фолклорен концерт

място: на площада в селото

н.ч.: 18:00 ч.-посрещане на сурв. група,  ритуален огън, сурвакарски игри

 1. село Люлин – НЧ “Христо Ботев – 1961 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 19,40 ч. –запалване на ритуален огън и сурв. игри

н.ч.:20:00 ч. – фолклорен концерт

място: на площада пред читалището

14.01.2017 г.- н.ч.: 08:00 ч.– 15:00 ч.обхождане на къщите в селото.

 1. село Драгичево – НЧ “Пробуда – 1922 г.”

13.01.2017 г. -н.ч.:  18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сурв.  игри

място: на площада в селото

14.01.2016 г.–н.ч.: 09:00ч.- 15:00 ч.–обхождане на къщите  от сур.група

 1. село Голямо Бучино – НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”

13.01.2017 г. н.ч.: 19:00 ч. -запалване на ритуален огън и сурвак.игри

място: на площада в селото

14.01.2017 г.–н.ч.: 08:00 ч.–15:00ч.-обхождане на къщите  от сур.група

 1. село Расник – НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”

13.01.2017 г.–н.ч.: 18: 00 ч.-18:30 ч –събиране на групата и  отпътуване за с. Велковци, среща на сурв. групи от с. Сопица, Расник и Велковци

място: на  площада във Велковци.

14.01.2017г.–н.ч.:07: 30 ч.- 15:00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

 1. село Селищен дол

13.01.2017 г. – н.ч.: 18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

Среща с гостуващата  група от село  Слаковци.

14.01.2017г.- н.ч.:09:00ч.–12:00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

 1. село Вискяр – НЧ “Св.Св.Кирил и Методий – 1933 г.” и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи град Перник

13.01.2017 г.–н.ч.: 16:30 ч. събиране на групата пред читалището.

17:00 ч- отпътуване за кв. “Църква”, Перник.Среща със сурвакарскат група при НЧ “Просвета-1909 г” кв. “ Църква”, Перник.

14.01.2017 г.-н.ч.: 9:00-до обяд обхождане на къщите в селото за здраве.

17:00 ч.–запалване на огън и сурвакарски игри

 1. село Кралев дол – НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”

13.01.2017 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2017г.–н.ч.:06:00ч.–16:00ч.-обхождане на къщите от мечкарс.група

н.ч.:17:00 ч. – запалване на ритуален огън и мечкарско хоро.

Закриване на местните зимни сурвакарски игри

място: площада пред читалището

 1. Кв. “Църква”, Перник-НЧ “Просвета-1909 г”.

13.01.2017 г.- н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурв. игри

Среща с гостуващата  сурвакарска група при  НЧ “Св.Св.Кирил и Методий – 1933 г.” от с. Вискяр и Център за настаняване от семеен тип за деца от гр.Перник.

14.01.2017г.–н.ч.: 10:00 ч.- 15:00 ч.-обхождане на къщите в  квартала.

19.VI-то СУ «Св. Св. Кирил и Методий» град Перник

13.01.2017 г.- н.ч.: 17:00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри в двора на училището. Отпътуване за кв. „Бела вода”, гр. Перник.

н.ч.:18:00ч.-“Сурвакарска магия”-ритуално откриване на местната Сурва.

13.01. 2017 г.-19:30 ч.-Обхождане на къщите в квартала от сурв. група.

ОБЩИНА БРЕЗНИК

ДАТА:  13 януари  2017 г. /петък/

              14 януари  2017 г. /събота/

 1. село Бегуновци – НЧ “Просвета – 1922 г.

13.01.2017 г.–н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада пред читалището

14.01.2017г.–н.ч.: 08:00 ч.–13:00 ч.– обхождане на къщите сур.група

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1922 г.” с. Бегуновци

 

 1. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.”

13.01.2017 г.–н.ч.: 19:30 ч.- запалване на ритуален огън, среща на сур. групи от с. Сопица, с. Велковци и с.Расник

място: на площада в селото

14.01.2017 г.-н.ч.: 08:00 ч. до 14:00 ч.- обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с. Велковци

 

 1. село Сопица – НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 19:00 ч.–събиране и отпътуване за с. Велковци.

място: на площада в селото

14.01.2017 г. – н.ч.: 08:00 ч. до 13:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”

 

 1. село Слаковци – НЧ “Искра – 1932 г.”

13.01.2017 г.н.ч.: 18:00 ч. –събиране на гр. и отпътуване за  Селищен дол

място: на площада в селото

14.01.2017 г. – н.ч.: 09:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци

 

 1. село Ноевци – НЧ “Пробуда – 1931 г.”

13.01.2017 г. – не излизат.

14.01.2017 г. – н.ч. 8:00 до 17:00 ч. обхождане на къщите в селото

13: 30 ч.- пред читалището “Кулинарни изкушения” с Ути Бъчваров

/ вариво по Граовски за окло 500 човека/

17: 30 –Посрещане на сурвакарската група от с. Габров дол, факелно шествие, заря и закриване на празника.

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Пробуда-1931 г.“, с. Ноевци

 

 1. село Садовик – НЧ “Дебелец – 1932 г.”

13.01.2016 г. – н.ч.: 18:00 ч. –събиране на групата и отпътуване за с. Ребро.

място: на площада в селото

14.01.2016 г. – н.ч.: 09:00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Дебелец – 1932 г.“, с. Садовик

 

 1. село Гигинци – НЧ “Искра – 1952 г.

13.01.2017 г.- н.ч.: 22:00 ч. – запалване на ритуален огън. Гостуват сурвакарските групи от  селата Беренде,  Елов дол и Чепино.

място: на площада в селото

14.01.2016 г.–н.ч.: 09:00 ч.-14:00 ч.– обхождане на къщите в селото.

организира: кметство с. Гигинци  и НЧ “Искра – 1952 г.”

 

 1. село Кошарево – НЧ “Пробуда – 1927 г.

13.01.2017 г. – н.ч.: 9:30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски

игри. Гостуват групите от селата Банище, Пещера.

място: на площада в селото

14.01.2017 г.– н.ч.: 09:00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево

 

 1. село Долна Секирна – НЧ “Иво Войвода – 1928 г.”

13.01.2017 г.–н.ч.: 21:30- 22:00 ч. – Закриване на местна “Сурва”, запалване на ритуален огън. Среща на  сурвакарските групи от селата  Чепино, Елов дол, Пещера.

място: на площада в селото

14.01.2017г.-н.ч.: 09:00 ч.- 14:00 ч.–обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Иво Войвода – 1928 г.“ с. Д. Секирна

 

 1. село Банище – НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2017 г.– н.ч.: 20:00 ч. – събиране на групата и отпътуване  за село Кошарево.

14.01.2016 г. – н.ч.: 08:00 ч. – гостуване и обхождане на къщите в с. Ръждавец от сур. група и връщане и обхождане на къщите от с. Банище

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1928 г.”

 

 1. село Непразненци

13.01.2017 г. – н.ч.: 20:30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада в селото

14.01.2017 г. – н.ч.: 08:00 ч.-14:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметството на с. Непразненци

 

 1. село Ребро

13.01.2017 г. – н.ч.: 18:30 ч. . – запалване на ритуален огън и сур. игри с гостуващата група от с. Садовик.

14.01.2017 г. н.ч.: 09:00 ч. –14:00 ч. – обхождане на къщите в селото

място: на площада в селото, организира  кметството на с. Ребро

 

 1. град Брезник – Община Брезник и НЧ “Просвещение 1870”

21.01.2017 г./събота/-ХІV Маскараден фестивал “СУРОВА БРЕЗНИК’ 2017

място: пл. „9-ти септември” град Брезник /площада пред читалището/

н.ч.: 14:00 ч.-Официално откриване

14:15 ч.-  Дефиле на на групи от Брезнишко, региона и гостуващи групи

18:00 ч. – Запалване на кладата и ритуален танц на сурвакарите

18:15 ч. – празнична заря

18:30 ч. –Закриване на ХІV – ия маскараден фестивал

 

ОБЩИНА РАДОМИР

ДАТА:  13 януари  2017 г. /петък /

              14 януари  2017 г. /събота/

 

 1. кв.”Върба”, град Радомир – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч.: 19:00 ч. обхождане на квартала

място: на площада в квартала

14.01.2017 г. – н. ч.: 05:30 ч. – 12:00 ч. – обхождане на къщите от сур.

организира: НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ кв.”Върба”, гр. Радомир

 

 1. село Друган – НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.:16:00 ч. – фолклорен концерт на танцови състави от град Бобов дол и читалище от град София. Концерт на Георги Гьолски

място: на площада пред читалището в село Друган

н.ч.: 18.00 ч. – среща на сурвакарските групи от с.Друган  и с. Джерман.

н.ч.: 18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

14.01.2017 г. – н. ч.: 06:00 ч. – 16:00 ч. – обхождане на къщите от сур.

организира: кметство и НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”  в село Друган

 

 1. село Стефаново – НЧ “Напредък – 1915 г. ”

13.01.2017 г. – н.ч.: 17:30 ч. отпътуване на сур. група за село Копаница

място: на площада пред НЧ „Христо Ботев – 1928 г.”, село Копаница

н.ч.: 19:30 ч. – връщане на сурвакарската група в село Стефаново.

14.01.2017 г – н.ч.: 07:30 ч.–14:30 ч.-обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ ”Напредък – 1915 г.”, с. Стефаново

 

 1. село Копаница – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2017 г.- н. ч.:18:00 ч.- гостуват сур. група от село Стефаново

място: на площада пред НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

19:30 ч. отпътуване на групата за град Батановци

14.01.2017 г.–н.ч.: 07: 30 ч.–14:00 ч. обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.“ село Копаница

 

 

 1. село Кондофрей – НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2017 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2017 г. – н. ч.: 08:00 ч.–15:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”, с. Кондофрей

 

 1. Ромска сурвакарска група, кв.”Бащевица” – град Радомир

13.01.2017 г.–18:00 ч.- запалване на сурвакарски огън и игри.

14.01.2017 г. – н.ч.: 07:00 – 16:00 ч. – обхождане на гр.Радомир

организира: ромска сурвакарска група

 

 1. село Извор – НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”

13.01.2017 г.  – не играят сурвакарски игри

14.01.2017 г. – 10:00 ч. –14:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и сдружение „Сурвакарско група” село Извор

 

 1. 8. село Долни Раковец – проведени сурвакарски игри на 01.01.2017 г.

 

 1. град Радомир

21.01.2017 г. /събота/–Общински сурвакарски празник ”Сурва в Радомир” 2017

място: – пл.”Свобода” – град Радомир

н. ч.: 11:00 ч. – Откриване на изложба Традиционни ястия от Радомирско

н.ч.: 12:00 ч. – “Сурва в Радомир”- маскарадно шествие на сурв. групи

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ДАТА:  13 януари  2017 г. /петък/

              14 януари  2017 г. /събота/

 

 1. село Ковачевци – НЧ “Георги Димитров – 1928 г.”

13.01.2017 г.-н.ч.:18:00 ч. – запалване на ритуален огън и обикаляне на  къщите за здраве и берекет.

14.01.2017 г.–н.ч: -10:00 ч.- посрещане на  сурвакарските  групи от с.

Сирищник  и  Ракиловци, сурвакарски  игри и празнична програма

място: на площада пред читалището

организира: кметство и НЧ “Георги Димитров – 1928 г.“, с. Ковачевци

 

 1. село Косача – НЧ “Лазо Стоянов – 1927 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън, сурв.игри

място: на площада пред читалището

организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов-1927 г.“, с. Косача

14.01.2017 г.– н.ч.: 09:00 ч.-12:00 ч. обхождане на селото

 

 

 1. село Сирищник – НЧ “Алеко Константинов -1899 г.”

13.01.2017 г.–н.ч.: 18:30 ч.– запалване на ритуален огън, сурвакарски игри, обхождане на “Денева махала”.

н.ч.: 19:30ч. –посрещат сурвакарската  рупа от село Светля

н.ч.: 20:00ч. посрещат сурвакарската  група от с.Елов дол на площада

14.01.2017 г.- н.ч.: 08:00 – 9:30 ч. – обхождане на къщите в селото

н. ч. 9:30 ч. – гостуват на село Ковачевци

организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов -1899 г.“ с. Сирищник

 

 1. село Светля – НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2017 г.– н.ч.:18:00 ч.- запалване на ритуален огън и сур.игри

н.ч.: 19: 00ч. – посрещат сурвакарската  група от село Чепино

н.ч.: 20: 00ч. – гостуват на сурв.група село Сирищник

н.ч.: 22:00ч. – гостуват на сурвакарската група от село Лобош

място: на площада пред читалището

14.01.2017 г.– н. ч.10:00 ч.- 12:30 ч.- обхождане на селото от сур.група

организира: кметство и НЧ ”Светлина-1932 г.” с.Светля

 

 1. село Калище – НЧ “Методи Андонов – 1927 г.”

13.01.2017 г.– н.ч.: 19:00 ч.-запалване на ритуален огън и сур. игри

14.01.2017 г. – н.ч. 10:00 ч. – обхождане на селото от сур. група

организира: кметство и НЧ “Методи Андонов – 1927 г.”

 

 1. село Лобош – НЧ “Ведрина – 1928 г.”

13.01.2017 г.-н.ч.:17:00 ч.- запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч.: 17.30ч. – посрещат сурвакарската група от село Чепино

н. ч. 22:00ч. – посрещат сурвакарската група от село Светля

място: на площада в селото

14.01.2017 г. – н.ч.:08:30 ч.- 12:00 ч.- обиколка на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Ведрина – 1928 г.“

 

 1. село Ракиловци – НЧ “Селска пробуда – 1927 г.”

13.01.2017 г.-н.ч.:18:00 ч.–запалване на ритуален огън и обхождане

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Селска пробуда – 1927 г.“, с. Ракиловци

14.01.2017 г. – н.ч.9:00.ч.- отпътуване и гостуване на сурвакарската

група в село Ковачевци

 

8/. село Чепино – НЧ “Гео Милев – 1936 г.”

13.01.2017 г.-н.ч.:17:00 ч.- запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч.: 17:30ч. – гостуване на сурввакарската група в село Лобош

н.ч.: 19: 00ч. – гостуване на сурвакарските групи  в с.Светля,

с.Габров дол,  с.Беренде,  Долна Секирна, с.Гигинци.

14.01.2017 г. – н.ч .09:30 ч. обиколка  на селото за здраве и берекет.

организира: кметство и НЧ ”Гео Милев – 1936 г.” с.Чепино

 

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ДАТА:  13 януари  2017 г. /петък/

              14 януари  2017 г. /събота/

 

 1. град Земен – Сурвакарска група при НЧ “Светлина – 1924 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 17:00 ч.- запалване на ритуален огън, сур. игри,

място: на площада в града

н.ч.: 19:00 ч.-24:00 ч.посещение на къщите в града

14.01.2017 г. – н.ч.: 09:00 ч. – посещение на къщите в града

12:00ч. – сурвакарски игри на площада

организира: НЧ “Светлина – 1924 г.“ и кметство гр. Земен

 

 1. град Земен – Сурвакарска група от гр. Земен.

13.01.2017 г.-н.ч. 17:00 чзапалване на ритуален огън на площада.

н.ч.: 18: 00 ч.- Обиколка на къщите по града.

14.01.2017 г. – н.ч.: 09:00 ч. – Обиколка на къщите за здраве.

н.ч.: 12:00 ч .- сурвакарски игри на площада.

 

 1. село Пещера – НЧ “Крюгер Николов – 1922 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч. 19:30 ч. – отпътува и гостува на сур. групи от Долна Секирна и 24.00 ч. в село Кошарево.

14.01.2017 г. – н.ч. 8:00 ч.- 12:00 ч. обхождане на къщите в село Пещера

организира: кметство и НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.” с. Пещера

 

 1. село Елов дол – НЧ “Светлина – 1929 г. ”

13.01.2017 г. – н.ч.: 16:00 ч. – събиране на групата от двете махали

н.ч.: 17:30 ч.- 18: 00 ч. – запалване на ритуален огън и игри.

място: на площада в с. Елов дол

18:30ч.–тръгване  за Лобош,  Сирищник , Долна Секирна, Гигинци и Беренде.

От 23:00 ч.обиколка на къщите в селото до 12:00 ч. и продължават  на 14.01.2017 г.

организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”

 

 1. село Габров дол – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 20:00 ч.-събиране на групата

20:30 ч. – Среща с детска сурвакарска група и предаване на традицията

21:00 ч. – посрещане на сур. група от село Чепино, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2017 г.– н.ч.: 10:00 ч.–обхождане на къщите в селото от сур.група 16:00 ч.- гостуване на сурвакарската  група в  село  Ноевци

организира: кметство и сурв.  група при НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“

 

 1. село Дивля – НЧ “Надежда – 1898 г.”

13.01.2017 г.– н.ч.: 20:00 ч.-запалване на ритуален огън и сурв. игри

място: на площада в селището

н.ч.: 20:30 ч. обхождане на къщите в селото от сурвакарската група

14.01.2017 г. – 11:00 ч. – сурвакарски игри

организира: кметство и НЧ  “Надежда-1898 г.“, с. Дивля

 

 1. 6. село Беренде – НЧ “Никола Вапцаров – 1945 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурв. игри ; 20:00 ч. посрещане на сурвакарската  група от с. Чепино,

23:00 ч. – посрещане на сурвакарската  група от с. Елов дол

място: на площада в селищата

организира: кметство и НЧ „Никола Вапцаров – 1945 г.”

14.01.2017 г.Обхождане на селото.

 

 1. село Мурено – НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада пред читалището

организира: кметство и НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.”

14.01.2017г. – не се разиграват сурвакарски  игри

 

 1. село Горна Врабча – “Христо Смирненски – 1946 г.”

13.01.2017 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада пред читалището и обхождане на къщите в селото

организира: кметство И НЧ „Христо Смирненски – 1946 г.”

14.01.2017 г. – не се разиграват сурвакарски  игри

 

 

 

 

 

Коментари

коментара