Хората от Черна гора и Батановци си платиха данъците в изнесени приемни, днес са наред Дивотино и Люлин

В Черна гора и Батановци вчера бяха  изнесени приемни за плащане на  местните данъци и  такси  към община Перник.  Кметовете и на двете населени места  съобщиха, че  приемните са започнали работа от сутринта. Няма проблеми със системата, хората предварително са били осведомени  за възможността на място да си платят задълженията и  се възползват  от предоставената им услуга.  По график днес 9 март служители от  отдел „Местни приходи  и такси“  ще бъдат на място в Дивотино и  с.Люлин.

Коментари

коментара