Ирена Соколова проведе работна среща с кмета на Радомир Пламен Алексиев и бизнесмени

Народният представител от ПП ГЕРБ и председател на женската структура на партията Ирена Соколова и кметът на Община Радомир Пламен Алексиев проведоха работна среща с представители на бизнеса в града. По време на срещата бяха обсъдени проблемите, с които се сблъсква индустрията в Радомир.

„Можем да насочим приоритетно учениците към специалности, от които икономиката ни има нужда и изпитва дефицит, но няма как по силата на ограниченията да ги задължим какво да учат. Икономически, социални стимули и разговори с родителите са начинът да насочим децата към технически специалности“, заяви Ирена Соколова. Тя добави, че дуалното образование е един от начините да се преодолее този недостиг на кадри. „Няколко фабрики вече правят професионално обучение на ученици, които са отпаднали от училище или не желаят да учат в средните общообразователни училища. Три дни работят, два дни учат. Това е една от стъпките, които води към напредък в производствения сектор“, подчерта Соколова.

Като водещи проблеми се откроиха недостигът на технически подготвени кадри, заварчици, шлосери, стругари и др., нуждата от възстановяване на дейността на технически училища и предоставяне на стипендии за учениците, както и липсата на желание сред младежите да работят. Като основен проблем бе изведен този със заминававането в чужбина на подготвените и обучни кадри.

Кметът на град Радомир Пламен Алексиев представи своята идея за развитие на индустриалната зона в града, което от своя страна ще даде препитание на много хора. „Нужно ми е вашето съдействие за рекламирането на нашите производства. Трябва да си помагаме взаимно, за да направим град Радомир атрактивен. Общината вече работи за реализацията на ключови инфраструктурни проекти за развитието на града.“, каза ще Алексиев.

Представителите на тежката индустрия в града дадоха заявка да участват активно в преобразяването на града.

„Бизнесът трябва да се отвори към малките фирми, не само към големите, които печелят обществените поръчки, а след това отказват да плащат на подизпълнителите“, заяви Димитър Димитров ръководител на „Галко“ АД. „Икономиката има нужда да бъдат създадени „защитени специалности“, които да подбуждат младежите да учат, като им се предоставят икономически стимули и стипендии“, каза още той.