Изсякоха 76 дръвчета в Радомир

Груби нарушения в обект за дърводобив на територията на „ДГС Радомир”, за който има издадено позволително за сеч, установиха служители на стопанството при превантивна проверка за опазване на горските територии. Действията са в изпълнение на разпоредените от директора на Югозападното държавно предприятие задължителни ежемесечни проверки в обектите, в които се извършва стопанска дейност.

В инспектираните три отдела е констатирана незаконна сеч на общо 76 широколистни дървета, немаркирани с контролна горска марка или без марка, но пръснати в основата с оранжева боя. Установено е също допълнително маркиране в основата на пъновете на дърветата с контролна горска марка, различна от тези, с които са маркирани насажденията. Това дава основание на горските служители да смятат, че най-вероятно е използвана фалшифицирана горска марка.

И в трите отдела сечищата са в незадоволително състояние. Има повалени и несъбрани дървени материали, цели дървета и висока сеч, а почистването им не се извършва своевременно. В резултат на извозването на дървесина, пътищата в обекта  са с дълбоки коловози, констатират още проверяващите.

Във връзка с горните констатации са съставени два акта за установяване на административни нарушения и са направени предписания със срок за почистване на сечищата и възстановяване на  извозния път.

За нарушенията веднага е сезирано Второ Районно управление на ОД на МВР гр. Перник. Предприети са незабавни процесуално–следствени действия под ръководството на Районната прокуратура в града. Образувано е досъдебно производство, в хода на което е установена фирмата нарушител. Работата по разследването продължава.