Продължава плащането на местните данъци и такси в по-малките населени места чрез изнесени приемни. Данъциплатиха и жителите на Драгичево и Големо Бучино

Продължава плащането на местните данъци и такси  в по-малките  населени места чрез изнесени приемни. По график служителите от отдел „Местни приходи и такси“ са в  Драгичево и в Големо Бучино. И на двете места имаше хора, които желаеха да се възползват от удобството на място да погасят задълженията си към общинската хазна. Те ще  ползват и отстъпката  на данъчните от 5 %, след като са  заплатили данъците си преди края на април месец.  Системата  заработи нормално от сутринта, увериха  кметовете Виктор Викторов и Александър Александров.

15
В  Драгичево и в Големо Бучино  следващата дата, на която ще има изнесена  приемна е на 18 март.

Коментари

коментара