Община Перник даде старт на проект от важно социално значениe

Община Перник даде старт на реализирането на проект от важно социално значение.  Той е озаглавен „Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна  среда в Община Перник”.

Проектът е на стойност 499 963.84 лв. и е за срок от 24 месеца. На представянето му присъстваха зам.- кметът на Община Перник Йордан Павлов, председателят на Общинския съвет Иво Савов, директорът на
Дирекция Бюро по труда Росен Симеонов, Директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Ивайла Касърова,  шефове и представители на институции, предоставящи социални услуги и др.Йордан Павлов запозна накратко присъстващите с основните цели на проекта-подобряване  качеството на живот, улеснен достъпът до социални услуги и преодоляване на последиците от социалната изолация  и бедността на хората с увреждания и възрастните.

„Този проект има за цел да предостави възможности за връщането в реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за свои близки с увреждания”, поясни Йордан Павлов.

22

Проектът предвижда създаването на нов Център за почасово предоставяне на услуги . Той  ще бъде обзаведен модерно и ще се помещава в общинска сграда. Ще бъде закупен и специализиран автомобил. Пет лица ще осъществяват цялото административно и техническо функциониране. Това са ръководител на Центъра, двама социални работници, психолог и шофьор.За предоставянето на услугите ще бъдат наети 30 лица. От тях 8 социални асистенти, 10 лични асистенти, 10 домашни помощници и 2 здравни асистенти.

Ръководителят на проекта Анита  Сарафска, която е главен експерт „Социални дейности” в Община Перник  поясни ,че социалните услуги ще се предоставят 18 месеца”.  Чрез реализацията на този проект ще се осигури  заетост на  безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга страна ще се даде възможност на възрастните и хората с увреждания да изберат желания и необходим асистент . Миналата година 270 души са поискали услугата на личен асистент. Чрез новия проект  бройката ще достигне 300души  Освен това хората в нужда ще могат сами да посочат кой асистент желаят, в какви часове  и кой ден ще се възползват от услугата му. Най-вероятно услугата ще стартира от месец юни. До тогава  хората,които са  помагали като лични асистенти могат да се запишат в седемдневен срок в бюрата по труда,за да им се плаща обезщетение.

Коментари

коментара