ПЕРНИК търси учители

Започнаха да търсят учители за работа в Перник – става ясно от актуалните обявления в Бюрото по труда, видя zaPernik.com. 

4 бройки се търсят за учители в детска градина. Изискването е кандидатите да имат висше образование – предучилищна и начална педагогика. Месечното възнаграждение е за 1853лв.

2-мапомощник възпитатели с изискване средно образование се търсят на заплата 1026лв.

Търси се 1 учител на деца с езиково-говорни нарушения, трябва да има висше образование логопедия, а месечната заплата е 1853лв.

2-ма учители се търсят и за групи за целодневна организация на учебния ден от 1-ви до 4-ти клас.

Търси се и 1 учител по БЕЛ – изискването е висше образование филология и работа с компютър.

В Бюрото по труда в Перник е обявена и свободна позиция за учител по английски език за град София с месечно възнаграждение е от 1853 до 1911лв. Изискването е висше образование филология.

Всички обяви в Бюрото по труда в Перник вижте тук: Free_SRM_10.07.2024