Светло бъдеще за РАДОМИР: 4677 нови LED лампи ще осветят 29 села

Кметът на Община Радомир Кирил Стоев обяви голяма новина: „След направено обследване и изготвен проект от януари до март 2024 г., подадохме необходимите документи за финансиране и резултатът е вече факт. Проектът е одобрен и предстои цялостно обновяване на уличното осветление.“

В рамките на проекта ще бъдат подменени 4677 осветители с нови енергийно ефективни LED лампи и ще се въведе система за централизирано управление в 29 села на общината. Стойността на проекта е 1 923 370.90 лв., а срокът за изпълнение е 15 месеца.

В рамките на проекта ще бъде обновена изцяло системата за улично осветление в 29 села на територията на Общината – Долна Диканя, Извор, Долни Раковец, Стефаново, Кленовик, Гълъбник, Поцърненци, Прибой, Негованци, Кондофрей, Старо село, Чуковец, Горна Диканя, Дебели лаг, Жедна, Бобораци, Житуша, Владимир, Кошарите, Касилаг, Углярци, Копаница, Николаево, Байкалско, Радибош, Боранарево, Драгомирово, Червена Могила и Беланица.

Целта на проекта

Целта на проекта е да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно осветление, собственост на община Радомир, и да подобри условията на живот на населението. Също така се цели не по-малко от 30% спестяване на първична енергия в системите за външно осветление.

Втори проект в ход

„В момента сме на етап обществена поръчка и предстои същинското изпълнение и на първия проект, пуснат в началото на миналата година, който обхваща подмяна на уличното осветление в гр. Радомир и селата Дрен и Друган,“ добави Стоев. Предвидено е доставката и монтажът на 1336 осветителя за гр. Радомир, 520 осветителя за село Дрен и 250 осветителя за село Друган. Стойността на този проект е 936 360 лв.

Кметът увери, че новите осветителни тела ще бъдат максимално енергийно ефективни, икономични и модерни, благодарение на подобрените параметри и технически показатели.