В Община РАДОМИР се прави най-мащабната реконструкция и ремонтни дейности за над 27 млн. лв. Такава инвестиция не е правена откакто са изградени водопроводите

В Община Радомир в момента се прави най-мащабната реконструкция и ремонтни дейности за над 27 млн. лв. на довеждащият водопровод от Друган, реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в селата Друган, Извор, Гълъбник, Чуковец и Кондофрей, реконструкция на водопроводната мрежа на ниска зона в гр. Радомир, подмяна на довеждащият водопровод на селата Жедна, Касилаг и Негованци. Такава инвестиция не е правена откакто са изградени водопроводите.

Това съобщи кметът на Община Радомир Кирил Стоев.

„Към днешна дата, въпреки че официално сме във воден режим, по довеждащия водопровод тече вода, резервоарите се пълнят и това е достатъчно, за да се захранват с вода всички зони в града.
Старият довеждащ водопровод от Друган е етернитов и аварира постоянно (над 20 аварии за последните две седмици) много скоро и това ще остане в миналото. Този водопровод беше с над 70% загуби и не беше реконструиран от преди деветдесетте години. Смяната на водопровода, която струва 14 милиона лева, ще реши проблема с безводието в Радомир.

Пуснато е и аварийното водоподаване от каптаж „Врелото“ чрез помпена станция “Крапец”, което ще осигури вода докато се пусне реконструираният довеждащ водопровод от Друган!
Продължаваме да работим усилено, за да осигурим на жителите на общината по-добри условия за живот.“, каза кметът на радомирци.

Той припомни, че от първия ден, в който е бил назначен за кмет се е заклел да служи в името на жителите на Община Радомир и до този момент не е спрял за работи за интересите на всички и да провежда разговори с институции.

„През последните месеци с екипът ми положихме неимоверни усилия в спешен порядък да решим дългогодишен проблем на жителите на Община Радомир, а именно – водоснабдяването на града и селата„, каза Стоев.

Той благодари на жителите на общината за търпението и разбирането във връзка с проблемите по водоснабдяването и изрази надежда, че заедно всички трудности ще бъдат преодолени.