ТРИ села на воден режим, РЗИ проверява качеството на водата

Утвърдено е режимно водоснабдяване на гр. Радомир, с. Борнарево, с. Николаево и с. Копаница, разбра zapernik.com.

Във връзка със заповед №556/27.06.2024 г. на Кмета на община Радомир за утвърждаване на режимно водоснабдяване на територията на гр. Радомир, с. Борнарево, с. Николаево и с. Копаница, служители на РЗИ – Перник ще извършват учестен мониторинг на качеството на питейната вода.

При констатирани отклонения в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, населението ще бъде информирано своевременно, казват от РЗИ.