Топлофикация Перник: Летните ремонтни ни помагат да подобряваме качеството на услугите

От Топлофикация Перник обявиха, че годишният планов ремонт ще бъде извършен от 8 юли до 18 юли. За всички адреси, попадащи в обхвата на топлопреносна магистрала Юг ще бъде преустановено топлоподаването от 8 юли до 31 юли.

„Всички в дружеството разбираме отлично гражданите, които изпитват неудобство от ремонтните дейности, сред които сме и ние, работещите в Топлофикация Перник. На нас също ни се спира топлоподаването при ремонт, не сме привилегировани. Но знаем, че активното извършване на ремонти по топлопреносната мрежа е единственият начин за подобряване на качеството на услугите ни целогодишно. По-малко е неудобството да затопляме вода у дома за 2 седмици през лятото, отколкото да нямаме топла вода и парно в някой студен месец поради настъпила голяма и сложна за отстраняване авария.“ каза инж. Чавдар Стойнев изпълнителен директор на Топлофикация Перник.

Изпълнителният директор на Топлофикация Перник отправи призив към всички граждани да не извършват самостоятелно манипулации в абонатните станции, за да не се стигне до нежелани аварии.

На сайта и във фейсбук страницата на Топлофикация Перник са посочени всички адреси в гр. Перник, на които топлоподаването ще бъде спряно по време на годишния планов ремонт на дружеството.