Ще прекратят ли ликвидацията на общинската фирма „Перник инвест“?

Предложение за прекратяване ликвидацията на общинската фирма „Перник инвест” ще обсъждат на сесия в петък съветниците в Перник.

През 2016 година с решение на ОбС бяха предприети действия по прекратяване дейността на общинската фирма заради лоши финансови резултати през последните години. Дружеството бе обявено в ликвидация като оттогава досега срокът й е многократно удължаван.

През месец март идната година изтича валидността на удостоверението за упражняване на строителен надзор от страна на фирмата. Междувременно в ОбС е постъпила информация от ликвидатора на дружеството Снежана Милева с предложение ликвидацията да бъде прекратена, а фирмата да възобнови дейността си.

„Перник инвест“ има потенциал за дългосрочно и успешно сътрудничество с община Перник по програми, финансирани от ЕС за изграждане и реконструкция на сгради, твърди ликвидаторът./БНР

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК