Има ли безработица в Перник? Общо 114 са обявените свободни работни места в Областта, масово работа се търси за хора с основно и средно образование, има и за висшисти

Има ли безработица? Общо 114 са обявените свободни работни места в Област Перник. 

По данни на Бюрото по труда в Перник 114 са обявите за работа. Преобладава търсенето на работници със средно и основно образование  – работници сортировачи, обслужващи работници в промишленото производство, машинни оператори в шивашкото производство. Търсят се и продавачи-консултанти.

От професиите изискващи висше или специално образование  се търси един рехабилитатор за Перник.

В град Земен пък търсят диагностицик на моторно преводно средство, като изискването е за висше образование Двигатели с вътрешно горене.

С всше се търси още инжинер конструктор, химик-аналитик, социален педагог, счетоводител, психолог, социален работник и експерт.

Вижте всписък с всички свободни работни места в Бюлото по труда в Перник: Free_SRM-26.06.2024