Отрядът за бързо реагиране на Перник получи дарение

„Олайт България“ направи дарение на Аварийнo-спасителния отряд на Община Перник.

Членовете на екипа получиха персонални фенери OLIGHT, индивидуални предпазни средства EARMOR, както и средства за първа медицинска помощ, сред които турникети и шини за обездвижване на крайници.

Висококачествената екипировка, беше приета от кмета на община Перник Станисав Владимиров,
секретаря на общината Мартин Жлябинков и членовете на отряда.

Аварийно-спасителният отряд беше сформиран 2023г. за да подпомага издирването на изчезнали хора, да работи при извънредни ситуации и да взаимодейства с общинската полиция и доброволните формирования.

Сред редиците на отряда са и двамата герои – спасили и намерили изчедналият Сашко след девет дни в неизвестност.