ВНИМАНИЕ! Пръскат Перник срещу комари

Нa 20. 06.2024 г., след 22:00 часа на територията на град Перник (централна градска част и кварталите) ще се извърши поетапна масова обработка срещу имаго /възрастни форми/ на комари.

При неблагоприятни метеорологични условия, планираната обработка ще бъде проведена през следващия подходящ работен ден.

Обработката ще се осъществи с помощта на специализирани генератори за топъл аерозол от ново поколение, с голям дебит, монтирани на високо проходими автомобили, както и специализирано ULV оборудване студен аерозол.

Паралелно ще бъде извършена и обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи. В идните седмици ще бъдат обработени и всички населени места на територията на общината.

Внимание!

Генераторите възпроизвеждат гъст бял дим, който прониква на местата, в които се укриват вредителите. Гражданите следва да затворят прозорци и врати, за да предотвратят навлизането на дима в своите домове! Димът се вдига в рамките на 30 мин. Възможно е получаване фалшиви сигнали за пожари!

Площите ще бъдат третирани с препарат Цитрол 10/4 УЛВ.