Горещо лято – ново работно време в Община Земен 

Във връзка с високите летни температури и с цел осигуряване достъпа на гражданите до услуги, предоставяни от общинска администрация в по-хладните часове на деня, както и намаляване полагането на труд на открито през най-горещите часове на деня, в Община Земен се променя работното време за периода от 19.06.2024г. до 21.06.2024г. включително, както следва:

1. За работниците и служителите, работещи на открито:

– За работещите на 8 часов работен ден: от 06:00ч. до 14:30ч. с 30 минути обедна почивка.
– За работещите на 4 часов работен ден: от 07:00ч. до 11:00ч.
2. За администрацията на Община Земен: от 07:00ч. до 15:30ч. с 30 минути обедна почивка без прекъсване на работния процес.
3. От 15:30ч. до 17:00ч. в Центъра за администртивно обслужване /деловодство/ на общината ще се осигури по един дежурен за обслужване на гражданите.