ВИДОВДЕН Е: Празникът се чества в Брезнишко и Трънско

Според народните вярвания Вида е сестра на светците Вартоломей и Елисей, която никога не пропуска да „види“ пакостите, които двамата светци са сторили и ги наказва.

Оттук е и изразът: „Ще дойде Видовден“ – времето за възмездие ще дойде и всеки ще бъде наказан за извършения грях.

Видовден се отбелязва на 15 юни или на 28 юни по нов стил. Произходът му се свързва с легенди и предания от езически времена. Днес най-активно празникът се чества в Брезнишко, Трънско и Годечко. В района на Граовско Видовден се почита като празник на здравето на очите и против слепота.

Снимка: Държавен архив Перник

В Държавен архив – Перник се съхраняват снимки и документи, свързани с празника и неговото отбелязване.

Източник: Държавен архив – Перник