Детска Академия за спорт и превенция 2024 стартира в Перник

Днес в Перник беше представена новата програма на Детската академия за спорт и превенция за 2024 г. Инициативата, създадена от Областната дирекция на МВР – Перник, беше официално обявена в Международния младежки център от инспектор Яна Вуковска.

Партньорите на академията включват Община Перник, Регионалното управление на образованието, Център за професионално и личностно развитие – Обединен детски комплекс (ЦПЛР – ОДК), Областния съвет на Българския Червен кръст, Превантивно-информационния център, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РСПБЗН – Перник и Международния младежки център.

Лятната академия ще се проведе през юли и август 2024 г., като заниманията ще се водят в Международния младежки център всеки вторник от 11:00 до 13:00 ч. за ученици на възраст 15-19 години. В ЦПЛР – ОДК заниманията ще бъдат през юли от понеделник до петък, от 09:00 до 16:00 ч., за деца на възраст от 8 до 14 години.

Академията предлага безплатни дейности, насочени към повишаване на знанията и уменията на децата в справянето с бедствия и аварии, превенция на рисковото поведение, първа долекарска помощ и различни занимания по интереси. В програмата са включени дейности по сигурност, превенция и спорт, творчество и екология.

Целта на Академията е децата и младежите да се забавляват, докато придобиват базови знания и умения, които ще им бъдат полезни в живота. Очаквайте незабравимо лято с нови приятели и полезни знания!