За два месеца в Радомир: Кастрираха 46 бездомни кучета, 561 домашни са регистрирани

Кметът на Радомир Кирил Стоев и заместник-кметът Гергана Здравкова проведоха важна работна среща с ветеринарни лекари, за да обсъдят мерките по овладяване на популацията на безстопанствените кучета в общината.

От април 2024 г. община Радомир стартира преброяване на безстопанствените кучета, с цел прилагане на ефективни дългосрочни мерки. Програмата включва кастрация, ваксинация, обезпаразитяване и маркиране на уличните кучета, която се изпълнява във Ветеринарен център – Радомир.

До момента са обработени 46 кучета, като 20 от тях са заловени по сигнал от граждани и местни власти, а останалите 24 – при обход. Община Радомир е регистрирала 561 кучета, от които 138 са освободени от такса поради различни причини. Все още не са регистрирани всички домашни кучета, независимо че е дадена достатъчна гласност, а таксите са минимални.

Първоначалната такса за регистрация на кучета, приета от Общински съвет – Радомир е както следва:
– За гр. Радомир – 8 лв., като за периода са регистрирани 7 /седем/ броя кучета и е заплатена първоначална такса за регистрация в размер на 8 лв. /осем лева/ и годишна такса в размер общо – 10 лв. /десет лева/;
– За населени места над 200 жители – 5 лв., като за периода са регистрирани 8 /осем/ броя кучета и е заплатена първоначална такса за регистрация в т.ч. и годишна такса в размер общо – 70 лв. /седемдесет лева/. Останалите 5 /пет/ броя кучета са освободени от годишна такса, по повод това, че са кастрирани;
– За населени места под 200 жители – 4 лв., като за периода няма регистрирани кучета;
– Годишната сума за притежание на куче по Закона за местни данъци и такси е 10 лв. на куче, като за отчетния период са заплатени сума в размер на 230 лв. /двеста и тридесет лева/ за 23 бр. /двадесет и три броя/ кучета – домашни любимци.

По време на срещата бяха обсъдени и варианти за локални кампании по селата за регистрация и кастриране на домашните кучета. Община Радомир проведе разговори с организации като „Четири лапи“ за включване в техните кампании през 2025 г. Кметът Стоев обяви, че предстоят разговори с приютите на територията на Област Перник за намиране на оптимално решение на проблема.