РЕШЕНО: Борислав Иванов е новият стар директор на ВиК Перник

Борислав Иванов е новият стар директор на ВиК Перник след проведения конкурс.

Общо трима кандидати са били допуснати до участие за длъжността, като освен Борислав Иванов за мясотото са кандидатствали Росен Найденов и Емил Димитров. След събеседване и проведена комисия е взето решение именно Борислав Иванов да продължи да бъде шеф на водоснабдителното дружество в Перник.

От ВиК Перник съобщиха: На основание Протокол № 3/20.05.2024г. на комисия за провеждане на конкурс за избор на Управител на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ‘‘ ООД – гр. Перник, обявявам БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ за класиран на първо място участник в конкурса.