Големият скандал с отровителите на Перник влиза в парламента

Големият скандал с отровителите на Перник влиза в парламента, научи „За Перник“. Народните представители Христина Георгиева и Георг Георгиев от ГЕРБ вкарват писмен въпрос до правителството по темата. 

Двама народни представители от ПГ на ГЕРБ – СДС, Христина Георгиева и Георг Георгиев, внесоха питане в Народното събрание, адресирано до служебния министър на околната среда и водите, г-н Петър Димитров. Питането е във връзка с открити количества живак и други токсични вещества в склад в град Перник.

На 29 май 2024 г. говорителят на Районната прокуратура в Перник, Христофор Рачев, съобщи подробности за случай, свързан с опасни отпадъци, намерени в два различни квартала на града. Събитието придоби гласност седмици по-късно, когато стана ясно, че на улица в квартал „Тева“ са намерени няколко килограма разлят живак. В медиите излезе информация, че фирмата, която е ползвала склада за съхранение на близо 200 килограма живак и други опасни химикали, е имала разрешително до 2022 г. След проверка на ДАНС разрешителното е било отнето, но опасните отпадъци не са били предадени за унищожаване.

Народните представители посочват, че съгласно наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, боравенето с живак трябва да се извършва при специални условия и в специални съдове. Работата с опасните вещества трябва да се случва в помещения със строго ограничен достъп и с подходящо облекло, за да се избегне рискът за здравето на служителите и околните.

Георгиева и Георгиев изразяват огромна тревога за безопасността на жителите на Перник, поради безотговорното съхранение на живак и други опасни вещества в сграда, която не отговаря на законовите изисквания и не е под контрол от компетентните ведомства.

В своето питане те задават следните въпроси към министър Димитров:

  1. Информирано ли е Министерството на околната среда и водите за случая и какви действия и мерки са предприети за установяване и санкциониране на отговорните лица?
  2. Има ли пряка или косвена опасност за живота и здравето на гражданите на Перник или за околната среда?
  3. Каква превенция ще бъде наложена, за да се избегнат евентуални бъдещи подобни инциденти?

Народните представители настояват за писмен отговор на поставените въпроси. Техният призив е за бързи и ефективни мерки, които да гарантират безопасността на гражданите и околната среда в град Перник.