Голям семинар събира младежи от цялата страна в новия Международен младежки център на Перник

Консултативният съвет за младежка политика към кмета на Община Перник (КСМП) вече заседава в Международния младежки център(ММЦ), който бе открит наскоро на улица „Радомир“ в Перник. ММЦ е член на Консултативния съвет, но вече и домакин на работните срещи.

През месец юли младежкият съвет е планувал да организира голяма среща семинар с всички Консултативни съвети за младежка политика в страната, каза прид ZaPernik.com секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков.

По думите му Пернишкият младежки център е един от малкото давани за пример в страната.

С какво се занимава КСМП?

– Инициатива по повод Свети Валентин, организирана от Общински младежки съвет, съвместно с БМЧК;

– Младежка фолклорна среща, организирана от Сдружение „Дай, бабо огънче“, която имаше за цел да обедини голяма група млади хора с интерес към българския фолклор;

– Кампания „Ден на розовата фланелка“ насочена към повишаване информираността на младите хора по темите за тормоза в училище и кибертормоза, в която взеха участие доброволци от Младежки клуб ,,Да бъдем приятели”, МЧК, ОМС, както и младежки работници и доброволци от ММЦ – Перник и Стара Загора.

– Национален литературен конкурс (ежегоден), организиран от ОМС и отбелязване 26 години от създаването на организацията;

– Продължи успешната практика за създаване и обновяване на младежка инфраструктура в изпълнение на Общинската стратегия за младежта. ММЦ Перник, ОМС, БМЧК и Сдружение МоМентор съвместно с ученическият съвет на ПМГ „Христо Смирненски“ облагородиха градинката в училището, боядисваха пейки и добавиха цитати на различни автори върху тях.

– Сдружение „Дай, бабо, огънче проведе традиционното младежко надиграване „Приятели чрез танца“. В инициативата взеха участие над 20 танцови формации от страната. Наградата на Кмета на Община Перник спечелил детско-юношески състав „Искри“ – София, ж.к. „Дружба“.

– Общински младежки съвет организира Пролетно почистване по повод Международния ден на земята, в което се включиха БМЧК, Фондация „П.У.Л.С.“ и шест средни училища от територията на общината.

– Откриване на ММЦ

Какво предстои:

На 24 май в пространството около „Т Маркет“ в кв. Изток доброволци ще обновят пейките като ги боядисат.
През юни – спортен фестивал, организиран от Общински младежки съвет:
Първа среща на Консултативните съвети за младежка политика в страната;
Подготовка за Международния ден на младежта

В момента тече младежка обучителна група, организирана от Младежки клуб „Да бъдем приятели“. В продължение на три месеца участниците преминават през 17 тематични обучителни модула, насочени към въпроси, свързани с тийнейджърските години. Част от темите са принадлежност към група и общество, сила и връзки, разбиране на поведенията и емоциите, превенцията на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции, контрацепция, насилие и как да се предпазим, взаимоотношения с родители, учители, връстници и авторитети, както и зависимости, дискриминация и равенство между половете и др.